NHO ansatter nå en egen bærekraftsansvarlig i organisasjonen.Yusuf Nebi Bastas har siden 2017 hatt ulike roller i NHO og jobbet med næringspolitikk, kommunikasjon, medlemstjenester og prosjektledelse. Nå vil han som bærekraftsansvarlig få en sentral rolle i å løfte bærekraftsområdet.

- Jeg ser frem til å være med å løfte bærekraftsarbeidet vårt på vegne av våre medlemmer, sier Bastas til Kampanje.

Før NHO jobbet Bastas i Statnett SF med nasjonale og internasjonale virkemidler for å øke produksjon fra fornybar energikilder, og i avdeling for samfunnssikkerhet i Justis- og beredskapsdepartementet.

- Hvordan skal dere jobbe med bærekraft i NHO?

- Det jobbes allerede godt med bærekraft i hele NHO-fellesskapet, men det er behov for ytterligere løft og koordinering når vi nå skal ta en ledende posisjon på vegne av våre medlemmer. NHO er pådrivere og tilretteleggere for bærekraftig utvikling. Vi skal tenke bærekraft i store og små beslutninger, det skal bli en enda mer integrert del i vår virksomhet. Vår inngang inn i arbeidet med bærekraft er å jobbe bredt – det vil si fra politikk til innovasjon.

Han skal ikke bli en frontfigur som skal jobbe med dette alene i NHO, forteller han.

- I sum skal vårt arbeid bidra til at Norge blir mer bærekraftig ved å gjøre det lettere for våre medlemmer å klare den nødvendige grønne omstillingen, som også er tidenes forretningsmulighet. Da kan vi bli grønnere, og skape arbeidsplasser og verdier som samfunnet er avhengig av, sier Bastas.

- Skal NHO begynne å stille bærekraftskrav til sine medlemmer?

- Våre medlemmer er allerede forbi festtalene og jobber godt med bærekraft. Mange er til og med verdensledende. Også vil det alltid være forskjell på hvilke stadier bedriftene er på i sitt arbeid med bærekraft. Vår jobb er å gi dem verktøyene og de beste rammevilkårene de trenger for å lykkes.

Politikkdirektør i NHO, Mari Sundli Tveit, sier Bastas vil få en nøkkelrolle.

- Han får en nøkkelrolle i å løfte og koordinere dette arbeidet, når NHO nå ønsker å ta en ledende posisjon på klima og bærekraft på vegne av våre medlemsbedrifter. Bærekraft skal bli en enda mer integrert del i alt fra politikk til innovasjon og medlemstjenester i NHO, sier Sundli Tveit.