Apeland styrker kompetansen på digital analyse og rådgivning med ansettelsen av Amanda Bostad som ny rådgiver i selskapets digitale avdeling. Hun kommer fra mediebyrået PHD. 

- Digital kommunikasjon utvikler seg raskt, og kompetansen øker i de fleste virksomheter. Samtidig er det et stort potensial for å øke forståelsen for effekten av digitale kampanjer, utover å måle likes og engasjement. Amanda vil arbeide spesielt med analyse av effektene av aktiviteter i digitale kanaler opp mot forretningsmessige mål, og rådgivning i tilknytning til dette, sier administrerende direktør Ole Christian Apeland i Apeland.

I tillegg til å ha arbeidet i PHD som digital planner og digital rådgiver, har Bostad tidligere drevet sin egen konsulentvirksomhet.

- Apelands helhetlige tilnærming til kommunikasjon er spennende. Å se effekten av digital kommunikasjon, både isolert og som en del av all kommunikasjon, vil bli viktigere fremover. Jeg ser en økende bevissthet i mange virksomheter rundt dette, men fortsatt er det mye silotenking innenfor kommunikasjonsfeltet. Jeg håper jeg kan bidra til å rive siloene og bidra til å vise effekten av digital kommunikasjon også for ledelsen i ulike virksomheter, sier Amanda Bostad.