Medlems- og kommunikasjonssjef i Den Norske Turistforening, Mette Øinæs Habberstad, får permisjon for å begynne som løsningsutvikler i SoCentral. Hun understreker at hun alltid vil ha et bankende hjerte for DNT og friluftsliv.
 
- Samtidig har jeg veldig troen på at det er sunt å utfordre seg på nye temaer og måter å jobbe på. Å bli en del av SoCentral sitt team ser jeg på som en fantastisk mulighet til å vokse videre som person sammen med et meget kompetent miljø, sier hun.
 
Det ideelle selskapet skaper nye, bærekraftige løsninger som skal endre samfunnet. Dette gjør de i samarbeid med kommuner, offentlige virksomheter, næringsaktører, ideelle virksomheter og beboere. I tillegg drifter de et stort arbeidsfellesskap på Sentralen i Oslo, hvor over 230 personer jobber med å løse ulike samfunnsutfordringer.
 
- Å jobbe med bærekraftig omstilling krever mange ulike innfallsvinkler. I SoCentral får jeg erfare i praksis hvordan ulike miljøer gjør akkurat det. Den kompetansen er svært nyttig for alle virksomheter i årene fremover, fortsetter Habberstad.
 
Utvikler urbant grendehus
Det første prosjektet Habberstad skal lede handler om å skape en god bedriftsmodell for Biermannsgården, en verneverdig eiendom midt i Oslo. Målet med prosjektet er å utvikle et urbant grendehus fylt av aktiviteter for barn og unge.
 
- Ved hjelp av engasjerte nabolagsressurser, en velvillig Sagene bydel, dyktige kolleger i SoCentral og midler fra Sparebankstiftelsen ligger mye til rette, sier Habberstad.
 
Thomas Berman, daglig leder i SoCentral, forteller at de er glade for å få Habberstad med på laget.
 
- Med lang og bred erfaring fra kommunikasjon, frivillighet og organisasjonsliv vil hun gjøre oss i stand til å utvikle enda bedre eksempler på hvordan vi kan samarbeide for å løse de store utfordringene samfunnet står overfor, sier han.
 
SoCentral ble stiftet i 2012, og er et ideelt aksjeselskap hvor alt av overskudd brukes til videreutvikling. Selskapet har i dag ni ansatte.