Ingvild Endestad har vært leder av Fri - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold de siste fire årene. Nå forlater hun Fri og blir partner i det skandinaviske analysebyrået Analyse & Tall. 

- I en mer polarisert og fragmentert samfunnsdebatt er det behov for samfunnsanalyser som evner å fange opp utenforskap, ekkokamre, gryende misnøye og hatefull retorikk, sier Endestad.

Analysebyrået har seks år bak seg i Danmark og utvider nå til Norge. De har spesialisert seg på stordataanalyser, samt kunnskap om hatytringer, sensur på sosiale medier, lovgivningsprosesser, spredning av feilinformasjon, og maktnettverk i Danmark.

- Det som starter som et internettfenomen kan raskt vokse til en reell politisk bevegelse, og det som starter i det fysiske rom får også et liv på nettet. Analyse og Tall har utviklet digitale metoder og verktøy for å kunne hjelpe aktører til å forstå disse strømningene, sier Endestad.

Endestad får med seg Håvard Lundberg som partner i Norge. Lundberg er utdannet informatiker og interaksjonsdesigner og har fire år bak seg som partner i Analyse og Tall i Danmark. Han har tidligere jobbet med klima og miljøspørsmål i en årrekke i forskjellige miljøorganisasjoner.

- Samfunnsdebatten har flyttet seg til nettet og skjer i et stadig hurtigere tempo, hvor algoritmene er med på å sementere eksisterende verdensbilder og forsterke ekkokammer. Vi har over flere år utviklet metoder og verktøy for å kunne analysere disse fenomenene og vi ser frem til å kunne tilby disse produktene i Norge, sier Lundberg.

Analyse &Tall ble stiftet i 2014 i Danmark og teller over 20 medarbeidere. Den norske avdelingen vil holde til i Gamlebyen i Oslo.