Menneskets historie har vist at nye forutsetninger skaper forandringer for vår adferd, kommunikasjon og innovasjon. Mange ganger endres vår adferd for alltid, noen ganger er det kun kortvarig. Så hva blir det denne gangen? Covid-19 har akselerert den teknologiske utviklingen. Siden mars harde fleste lært seg å bruke kommunikasjonshjelpemidler som Zoom og Teams. De fantes også før Covid-19, men vi brukte dem kun i begrenset omfang. Betyr dette at den nye normalen blir at vi stort sett vil møte arbeidskollegaer og samarbeidspartnere gjennom en skjerm? Er konsekvensen av vår tilpasningsdyktighet til Covid-19 at vi i mindre grad skal møtes fysisk?

Kontoret under revidering. Avgjørelsene om hvordan bedriftene skal planlegge og agere, avhenger kun av resultatutviklingen. Dersom KPI’ene viser negativ utvikling, og årsakene med troverdighet kan tilbakeføres til minimal tilstedeværelse i det fysiske fellesskapet, vil ledelsen kalle folk tilbake til kontorpultene. Skulle det derimot vise forbedrede resultater over tid, må kontortid, hjemmekontor og kontorstørrelse diskuteres på nytt. Flere norske og utenlandske selskaper er allerede der. Hva skal du med store kontorlandskap, om verdiskapingen blir bedre med ansatte og ledelse på hjemmekontor flere dager i uken?

Ut fra vår evolusjonære arv opplever de fleste at det fortsatt er det fysiske møtet mellom mennesker som skaper mest energi, innovasjon og delaktighet. Livet er et prosjekt som handler om å være sammen. Det er da vi får følelsen av å være en del av noe større. Det er da magiske og uforglemmelige øyeblikk skapes. Selskapskultur og begeistring skapes i liten grad på digitale kommunikasjonsverktøy, sittende på et hjemmekontor i en sliten joggebukse. Like lite som troen på at en VM-finale i fotball eller en livekonsert med Bruce Springsteen oppleves best foran en skjerm. Opplevelser og møter mellom mennesker blir alltid mer komplette og maksimerende når alle sansene er til stede, samtidig. På digitale kommunikasjonsverktøy er kun to av våre sanser i bruk.

Digitale kommunikasjonsverktøy kommer til å bli enda smartere og mer brukervennlige. De forenkler og effektiviserer manges hverdag. Men hva med bedriftskulturen, følelsene og identiteten? Hva med alt som ligger bak en merkevare, opplevelse eller tjeneste og det som skapes i interaksjonen mellom mennesker i fysiske møter. Hvor skal dette skapes fremover? Vi ser et nytt behov komme. Kulturbærerne og visjonærene i et selskap må finne nye metoder slik at et selskap eller en organisasjon opprettholder og utvikler sin bedriftskultur, energi og begeistring. Det holder ikke å samle alle ansatte på en konferanse i to dager, en gang i året og tro at man nå har tent «engasjementsilden» for de neste tolv månedene.

I den nye normalen trenger bedrifter en egen Culture Club-strategi som bygger på en digital internkommunikasjon med innhold, delaktighet og læring som inspirerer til toveis kommunikasjon. Dette har det hittil vært lite av hos mange bedrifter. Eventbransjen er spesialister på å hjelpe bedrifter med å regissere deres digitale kulturreiser. Dette vil riktig nok aldri erstatte den gleden, energien og følelsen som oppstår når man opplever noe fysisk sammen. Dog kan digitale kulturreiser som inspirerer til toveis kommunikasjon komplettere dette, akkurat nå. Den nye normalen handler ikke om enten eller, den handler om både og.