Saken er oppdatert for å få frem at Eckbo sluttet i Dagens Næringsliv i 2019.

Erik Eckbo avsluttet en 19 år lang karriere i Dagens Næringsliv i fjor. Der har han blant annet vært annonsedirektør og salgsdirektør. Nå er han ansatt i DNB hvor han skal jobbe med videreutviklingen av DNBs kundeprogram, som ledes av seksjonsleder for kundeverdi, Cecilie Andrésen.

- Vi har møtt Eckbo som samarbeidspartner over flere år, og vet at vi får en kommersiell og sterkt kundeorientert kollega, med solid kompetanse på forretnings- og konseptutvikling, sier markedsdirektør Aina Lemoen Lunde i DNB.

Ansettelsen av Eckbo skjer i forlengelsen av at DNB har lagt om sin sponsorstrategi, og knyttet denne sterkere opp mot partnerskap, tett på forretning.

Les mer: Alpinforbundts markedssjef går til DNB

- Å skape de beste kundeopplevelsene er strategisk forankret i DNB, og jeg ser frem til å utvikle attraktive konsepter som bidrar til ytterligere økt kundetilfredshet og styrker DNB-opplevelsen. Jeg ser spesielt frem til å få jobbe sammen med dyktige folk fra ulike steder i banken. Siden oppstarten 1. september, har jeg fått innblikk i hvor mye spennende som er på gang og møtt mange utrolig dyktige mennesker, som jeg gleder meg til å jobbe med fremover, sier Eckbo. 

Han har jobbet som konsulent i Kvikstep siden han sluttet i Dagens Næringsliv i oktober i fjor.