Markedsføringsbyrået Amidays, som rådgir kunder på bruk av markedsføringsteknologi, vokser både på resultater og i antall ansatte. Nå ansetter byrået Vegard E. Moberg som leder for søkeoptimalisering (SEO), Erik Auke som SEO-rådgiver og Hashir Ahmed som programmatisk- og adtech-spesialist. De skal arbeide med rådgivning innen digital markedsføring, et område som har økt i omfang som følge av koronakrisen.

Moberg og Ahmed kommer begge fra Dentsu-konsernet. Moberg kommer fra stillingen som senior SEO-rådgiver i Red Dentsu X og Iprospects London-kontor.

- Hjelp til å forstå hvordan Googles algoritme påvirker bedrifters evne til å være synlige overfor sine kunder og øvrige stakeholdere, og hvilke tiltak som vil gi trafikkvekst, er noe av den viktigste rådgivningen vi bistår våre oppdragsgivere med nå, sier Moberg.

Auke, som kommer fra den norske kryptobørsen MiraiEx, mens Ahmed kommer fra stillingen som Programmatic spesialist i Amnet, som er trading-desken i Dentsu-nettverket.

- Vi ser at stadig flere oppdragsgivere ønsker mer objektiv rådgivning knyttet til hvordan de kan skyte fart ut av krisen og styrke egen konkurransekraft. Det skjer uavhengig hvem som skal utføre det operative digitale markedsarbeidet. Moberg og Ahmed har begge spisskompetanse og erfaring fra å ha bistått større oppdragsgivere med nødvendig endring og nytenkning innen sine fagfelt. Derfor styrker de oss som en relevant og langsiktig vekstpartner, sier Jakob Skåltveit, daglig leder i Amidays.

Skåltveit sier koronakrisen også berører Amidays både på godt og vondt. Det har imidlertid ikke vært behov for å permittere ansatte, justere ned lønnskostnader eller søke om offentlig støtte eller tilskudd ennå. Samtidig øker «omsetningen fra rene rådgivningsoppdrag, som i stor grad adresserer endring, med rundt 30 prosent det siste året».

- Det er en av årsakene bak de tre ansettelsene, sier Skåltveit.

Amidays sikter mot en omsetning på 25 millioner kroner i 2020 etter å ha lagt bak seg et 2019 der omsetningen endte på 22,7 milliioner kroner. Overskuddet tikket inn på snaue to millioner.

-  Jeg er imponert over hvordan mange annonsører har klart å arbeide parallelt med kortsiktig krisehåndtering og langsiktig digital planlegging, der marketing gjøres til en viktigere motor for fremtidig forretningsmessig vekst, sier Skåltveit.