Elisabeth Lier Haugseth er ansatt som ekspedisjonssjef for avdeling for likestilling, diskriminering og internasjonale saker i Kulturdepartementet. Det skriver departementet i en pressemelding.

Der får hun det faglige ansvaret for regjeringens politikk på hele likestillings- og diskrimineringsfeltet, inkludert juridisk arbeid på området, internasjonalt arbeid på likestillings- og kulturområdet og arbeid med kulturelt mangfold.

Lier Haugseth har siden desember 2016 vært direktør for Forbrukertilsynet. Hun har tidligere vært nestleder og leder av juridisk avdeling i Likestillings- og diskrimineringsombudet.