Geir Mikalsen (55) forlater stillingen som markeds- og kommunikasjonssjef i Bergen Næringsråd og går til Norges Handelshøyskole (NHH). Mikaelsen vil der tiltre i den nyopprettede stillingen som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt. 

– Vi har over tid jobbet målrettet for å styrke NHHs posisjon og relasjoner. Som et ledd i dette arbeidet, oppretter vi en samlet enhet for kommunikasjon og samfunnskontakt, og fra august kommer denne til å bli ledet av en meget erfaren og dyktig direktør, sier rektor Øystein Thøgersen ved NHH.

NHH ønsker nå å styrke samspillet med samfunn og næringsliv. Det arbeidet skal ledes av Mikaelsen. Han går inn i toppledelsen ved NHH og får ansvaret for en nyopprettet avdeling.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene ved en institusjon som har en ledende posisjon og stolte tradisjoner. Det er viktig og nødvendig å utvikle samfunnsrollen NHH skal ha i en tid med høyt tempo og mange endringer i samfunn og næringsliv, sier Mikalsen.

Når Mikalsen er på plass, vil handelshøyskolen slå sammen flere seksjoner til en ny avdeling med til sammen 16 ansatte. Den nye avdelingen består av kommunikasjon, marked, eksterne relasjoner og servicesenteret. NHH forteller at avdelingen skal ha ansvar for all intern og ekstern informasjon og markedsføring, samt styrket satsing på samarbeid med eksterne virksomheter, alumni og andre relasjoner. 

– På NHH kjenner vi Geir godt gjennom samarbeidet vårt med næringslivet, og vet at vi får en erfaren og dyktig leder som vil lede an i arbeidet mot våre mange ambisiøse mål for NHHs samspill med nærings- og samfunnsliv, sier rektor Thøgersen.

Mikalsen har tidligere vært kommunikasjonsdirektør i Rieber & Søn, og har før det lang fartstid fra TV 2, blant annet som informasjonssjef og kanalsjef. Han begynner i den nye jobben i august 2020.