Erna Solberg skriver i Dagens Næringsliv sist lørdag følgende: Da Norge ble «stengt» for to måneder siden, varslet vi at vi skulle møte de økonomiske utfordringene i tre ulike faser. I de to første har vi stilt til rådighet mer enn 200 milliarder kroner for å sikre jobber og inntekt. Selv om vi fortsatt er i fase to så starter regjeringen arbeidet med neste fase. Den handler om å øke aktiviteten i økonomien og redusere arbeidsledigheten. 

Vi har et forslag som kan være starten på å få i gang begge deler. Og best av alt - den vil ikke koster staten en krone.

Næringslivet sliter om dagen. I åtte uker har Norge vært stengt, og selv om vi nå forsiktig gjenåpner skole for skole, bedrift for bedrift er alle enig i at dette kommer til å vare. Mange bedrifter kommer til å ha sviktende inntekter i lang tid. Det gjør at de vil være forsiktig med å sette i gang nye prosjekter.

Fra min utsikt, fra et av landets største eventbyråer, betyr det at vi også kommer til å ha svikende inntekter i lang tid. Og mange med oss. Også andre kreative miljøer som reklamebyråer, designbyråer, digitalbyråer og konsulenthus har langt lavere omsetning enn vanlig. Ikke så uventet. Dette er miljøer som er lever av å selge ideer og løsninger til næringslivet, og når hele næringslivet har sviktende omsetning på grunn av Covid-19, da har hele byrå-Norge det også. Og eneste løsning for byråene for å holde seg flytende er å kutte kostnader, og mest effektive måte å gjøre det på er å permittere medarbeidere.

Og vi er ikke alene. Per nå er det meldt inn 400.000 arbeidsledige i Norge.

400.000 arbeidsledige og permitterte - det utgjør svimlende 15 millioner arbeidstimer per uke. 15 millioner arbeidstimer som brukes til «Netflix & chill». Og selv om det skaper store verdier til strømmeleverandørene og muligens befolkningsvekst, skapes det ingen verdier for samfunnet forøvrig. I tillegg frykter mange for de skadevirkningene en så stor andel arbeidsledige vil føre med seg. Det snakket om at en hel generasjon nyutdannede kommer til å stå utenfor arbeidslivet og aldri komme seg inn. For ikke å snakke om den mentale helsen til friske mennesker, som er henvist til sofaen uke etter uke, uten sosial kontakt, uten å fylle dagen med mening.

Men så kommer paradokset. Arbeidsledigheten har «aldri» vært høyere, og utfordringene som må løses har aldri vært flere.  Det at en bedrift ikke har inntekter, betyr jo ikke at de ikke har utfordringer som må løses. Tvert imot! Utfordringene som nå må løses står i kø. Det må tenkes nye tanker. Ledergrupper må møtes å meisle ut ny strategi. Nye tjenester skal utvikles, ofte med digitalt nav. Mange bedrifter må utvikle nye forretningsmodeller. Vi som forbrukere endrer behov, og disse behovene skaper nye muligheter. Muligheter som må utforskes og lande i nye produkter, som krever nye distribusjonsmåter. Oljeprisen er på et historisk lavt nivå, og vi har fått en kraftig vekker om at det haster å finne ut av hva skal vi leve av etter oljen.

Utfordringene står altså i kø, men vi har satt 400.000 arbeidsføre og topp motiverte arbeidstakere på gangen.

Og mange kommer til å være permitterte i månedene fremover. Det finnes bare ikke inntektene som forsvarer å hente alle medarbeidere tilbake til jobb. Fordi slik reglene er nå, er det ikke lov å jobbe når du er permittert. Og det er forståelig - i en vanlig situasjon.

Men dette er ikke en vanlig situasjon. «Desperate times calls for desperate measures» - og vi er vel der nå? Desperate etter å overleve, redde arbeidsplasser, hindre resesjon - lista er lang. Derfor: hva om vi gjorde om dagpenger fra NAV til «corona-lønn». Hentet tilbake folk som er permittert og setter de i gang med å løse de utfordringene næringslivet og samfunnet forøvrig står overfor.

For kreative miljøer ville dette vært en gavepakke, som ikke bare sikrer hver enkelt medarbeiders økonomi og mentale helse, men som samtidig ville være med å sikre fremtidige inntekter for arbeidsplassen de tilhører. Og dermed også arbeidsplassen.

For næringslivet er dette godt nytt. De kan definere utfordringer de trenger å løse, gi utfordringen til miljøer de samarbeider med, og få opp mange forslag til løsninger. Løsninger de ikke betaler for før de skal realiseres. No cure - no pay! For byråene er dette en løsning de kan leve med. Fordi medarbeiderne får uansett lønn fra staten mens dette pågår.

Og for samfunnet er det bare vinn-vinn-vinn. Vi får folk tilbake til arbeidet, vi har en hel gjeng med motiverte nordmenn som jobber for å løse viktige utfordringer, og det beste: regninga blir akkurat det samme. Koronalønn koster det samme som dagpenger.