Line Hildonen Ramstad kommer fra Ringnes, hvor hun har vært Vice President Marketing og øverste ansvarlige for markedsføring. Nå er hun ansatt som ny markeds- og kommunikasjonsdirektør i Felleskjøpet Agri og går inn i konsernledelsen i selskapet.

- Vi er svært glade for å få Line med på laget. Felleskjøpet er et konsern med omfattende virksomhet med produkter og tjenester i mange markeder. Selskapet er i endring i takt med landbruket og digitaliseringen i samfunnet, og jeg ser frem til å få inn en ressurs som Line med hennes bakgrunn og erfaring, sier Terje Johansen, som er konstituert konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Ramstad har ti års erfaring fra samvirke-organisering og landbruk blant annet som Brand Director i Tine. I tillegg har hun bakgrunn fra Orkla, både i Lilleborg og Orkla Health. 

- Felleskjøpet representerer det jordnære, og har en svært viktig rolle i norsk matproduksjon og bærekraftig utnyttelse av våre ressurser. Landbruket er også en teknologi-drevet næring med store muligheter, og nettopp denne kombinasjonen var en av grunnene til at jeg tok denne jobben. I tillegg har Felleskjøpet en svært sterk og unik merkevare i Norge, noe som er en drøm å jobbe med for en markedsfører, sier Ramstad.