Camille Beck Sætre har mer enn 20 års erfaring fra ledende stillinger innen markedsføring, kommunikasjon og produktutvikling, og kommer sist fra stillingen som direktør for kommunikasjon og bærekraft i Insula. Hun har også vært markedssjef i datterselskapet Lofotprodukt AS. Der vant hun Gullfisken sammen med Try i 2015.

- Jeg ser virkelig frem til å få Camilla på laget. Med hennes solide kompetanse og erfaring både fra markedsføring og kommunikasjon, samt hennes kjennskap til sjømatnæringen, er jeg overbevist om at hun vil bidra sterkt til å videreutvikle Sjømatrådet og vårt markedsføringsarbeid både her hjemme og ute i verden, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Sætre vil inngå i Sjømatrådets ledergruppe og tiltrer stillingen 1. juni.

- Jeg gleder meg veldig til å jobbe tett med hele sjømatbransjen og dyktige medarbeidere i Sjømatrådet, og markedsføre norsk sjømat både nasjonalt og internasjonalt. Jeg er både stolt og glad for å få muligheten til å jobbe i en av landets viktigste og mest fremtidsrettede næringer, sier Camilla Beck Sætre.