Eventbransjen har fått yrkesforbud. Og med det er ikke bare vår bransje hardt rammet av koronakrisen, men også alle tilstøtende næringer som hoteller, artister, catering-selskaper og tekniske leverandører.

Sponsor- og eventbyråforeningen anslo tidlig i virusutbruddet at bransjen ville bli redusert med 1,2 milliarder, en nedgang som utgjør en drøy tredjedel av forventet årsomsetning. Ettersom krisen viser seg å være langvarig er det grunn til å tro at dette tallet blir langt høyere. Og hvis man regner med tilstøtende bransjer, ser bildet enda verre ut.

En svært vanskelig situasjon, som vi er de første til å vise forståelse for. Helse i befolkningen og belastningen på helsevesenet må hensyntas først.

Når det nå diskuteres forsiktig gjenåpning av samfunnet har vi likevel en sterk anbefaling til FHI: at regler for arrangementer differensieres. En samling av folk, er ikke en samling av folk.

Det er stor forskjell på å åpne opp for at 1.200 russ kan feste på Tryvann, og å samle 1.200 næringslivstopper til NHO konferanse i Oslo Spektrum. Det er forskjell på en musikkfestival med tusenvis av feststemte deltakere som mer eller mindre påvirket av alkohol hyller musikalske helter til langt på natt, og DNB som samler alle sine medarbeidere til strategilansering i Telenor Arena på dagtid.  Og det er forskjell på å samle tusenvis av engasjerte fans på Ullevål stadion, og å lage en produktlansering for B2B kundene til Jotun på Skur 33 tidlig ettermiddag. 

Vi snakker ikke ned viktigheten av å åpne festivaler og idrettsarrangement, men vi ønsker at regelverket fremover differensierer mellom kveldsarrangementer med alkohol, og dagarrangementer med fag.

Med andre ord: La oss få lov til å gjøre jobben vår, og vi vil lage eventer for mange hundre mennesker hvor det faglige står i fokus, som er langt tryggere enn Frognerparken for tiden er på søndager. 

Og vi jobber gjerne under et strengt regelverk. Ja - vi krever det! For hvis det er noe proffe eventarrangører kan, så er det risikovurdering, iverksettelse av tiltak og gjennomføring av disse. Mange eventbyråer har erfaring med ROS-analyser (Risiko og sikkerhetsanalyser) fra høynivå-eventer for organisasjoner som UD, Forsvaret, NHO og NATO, hvor du må ha klarering fra PST, SMK, hundepatrulje og bombeteam for å sikre næringslivstopper og statsledere fra mange land. Med en slik erfaring og kompetanse, er det en enkel sak å iverksette tiltak som hindrer smittespredning av Covid-19, selv om mange er samlet på ett sted.

Og vi bistår mer enn gjerne FHI i utarbeidelsen av et differensiert regelverk. Vi har arbeidsvillige sikkerhetskonsulenter som er ivrige etter å bruke kompetansen sin til noe som gir verdi for næringslivet.

Dersom myndighetene åpner for næringslivsarrangementer på dagtid, hvor en proff eventarrangør sørger for at alle lovpålagte smitteverntiltak er iverksatt, får AS Norge trippel effekt: 

  • Næringslivet kan starte ordentlig opp igjen og samle sine medarbeidere for å gjenoppbygge kultur og motivere for tiden som kommer. De kan legge planer for fremtiden, definere nye strategier, lansere produkter og bygge viktige relasjoner med kunder og samarbeidspartnere.
  • Vi får hjulene i gang i eventbyråene og sikrer både selskaper og arbeidsplasser i hele denne bransjen, en bransje som har som mål å skape effekter for kulturer, merkevarer og bedrifter. 
  • Og til slutt får vi i gang tilstøtende bransjer: hoteller, artister, catering-selskaper med flere - som sårt trenger drahjelp for å komme ut av krisen.

11. september 1955 gikk Einar Gerhardsen på talerstolen og proklamerte at «vi står midt oppe i arbeidet med å bygge landet etter krigen».  65 år senere står vi overfor en lignende oppgave. Å gjenoppbygge det norske næringslivet etter korona – kanskje vår generasjons største utfordring. 

Og lei for å måtte si det Microsoft, det klarer vi ikke på Teams. 

Fordi vi trenger å møtes. Vi trenger å sitte i samme rom, diskutere, se hele kroppsspråket – ikke bare fra brystet og opp, utfordre hverandre og komme frem til løsninger. Og når disse møteplassene skal organiseres, vil eventarrangørene ha en sentral rolle i å gjøre det på en trygg måte. 

Eventbransjen var de første som ble truffet da Covid-19 traff næringslivet som en slegge 13.mars 2020, men kanskje kan vi også være i første linje når skadene etter slegga skal repareres. Bare Erna lar oss få lov.