«Det er en krig. Men det er en krig uten bomber og granater», sa Norwegians konsernsjef Jacob Schram. Reiselivet og flyselskapene er som de fleste nå vet, den bransjen som var hardest og tidligst rammet av koronakrisen. Både SAS og Norwegian har permittert opp mot 90 prosent av arbeidsstokken for å kompensere for et stupbratt fall i omsetning. Det er forhåpentligvis nødvendig, men mest av alt til å bli trist av. 

185.000 har den siste uka søkt om dagpenger på NAV, halvparten av NHOs medlemsbedrifter har allerede gått til permitteringer og åtte og ti bedrifter regner med ytterligere permitteringsrunder. NHO-sjef Ole Erik Amlid kaller «situasjonen for beksvart».

På mer hjemlige trakter – sett med Kampanje-briller – er det eventbransjen som fikk det først. Da statsminister Erna Solberg, regjering og helsemyndigheter satte en stopper for både offentlige og interne arrangementer på ubestemt tid, rev hun samtidig bort inntektsgrunnlaget til en hel sektor innenfor medier- og kommunikasjonsbransjen. Tall Kampanje hentet inn viste at over 70 prosent av de ansatte er permittert i de største eventbyråene, og bransjeforeningen Sponsor- og eventforeningen har anslått inntektstapet til 1,2 milliarder kroner.

Blant reklame- og mediebyråene jobbes det fortsatt på høygir med tanke på å utforme nye budskapsstrategier og booke om kampanjer for annonsører som vil vekk fra løp og kjøp-annonser og «3 for 2»-tilbud. Nå skal kommunikasjonen vris mot «klok handling», hensyn til ansatte og tæpping (Rema 1000 og Coop). Men dette vil endre seg. Der noen rapporterer om høy aktivitet noen uker til, er det for andre bom stopp og permitteringer.

Hvor mange det vil ramme, er det vanskelig å anslå i dag. Men det er ingen tvil om at mange byråledere kommer til å rigge seg for en periode med lavere aktivitet fremover. 

Også på mediesiden begynner permitteringsspøkelse å røre på seg, selv om de største mediehusene enn så lenge har vært skjermet – i hvert fall i redaksjonene og blant journalister. Der er trafikken rekordhøy, men i salgs- og markedsavdelingene vil det bli annerledes. For med lavere ordreinngang fra kundene, vil det også bli mindre å gjøre for storkundeansvarlige, mediekonsulenter og bookingansvarlige i mediehusene. Markedsfolk vil også forsvinne ut, etterhvert som kostnadene må strupes. Permitteringer vil komme og mange medier har også bygget store byråmiljøer som VG Partnerstudio, Ahead Group (Aller) og Egmont People som vil bli rammet av lavere aktivitet i annonsemarkedet.

At reklamemarkedet skal ned, er det ingen tvil om, og hvor mye gjenstår å se? Men det er all grunn til å tro at det blir et samlet reklametrykk i mars som fort vil ligge på rundt 30 prosent av normalen. Det er ingen katastrofe isolert sett, men smellen vil først komme i april og mai sannsynligvis. Det er derfor all grunn til å forberede seg på nye permitteringsrunder i medie- og kommunikasjonsindustrien.

Ikke siden depresjonen på 1930-tallet har arbeidsledigheten vært høyere og det tikker i dag en søknad om dagpenger hvert sekund, ifølge sjeføkonom Øystein Dørum.

Det er en tung beskjed å få vite fra arbeidsgiver at du er fritatt for arbeid og at lønna du får ikke lenger kommer fra bedriften eller arbeidsplassen din, men fra NAV. Men sammenligningen med depresjonen på 1930-tallet stopper der. Langt de fleste av dagens NAV-registrerte, er permitterte. Som permittert er du ikke oppsagt. Du har ikke fått sparken. Du er heller ikke overflødig eller permanent nedbemannet. Du er midlertidig fritatt for arbeidsplikt.

For dem som blir permittert går det på selvfølelsen løs og det skaper usikkerhet rundt egen familiesituasjon og privatøkonomi. Det er åpenbart. Kampanje har den dypeste medfølelse for alle de som nå blir permittert og dem er det altfor mange av i Norge i dag. 

Heldigvis har regjeringen kommet opp med en god ordning som gjør det lettere økonomisk for både den permitterte og bedriften. Staten tar regningen de første 20 dagene. Dermed sikres de permitterte «full lønn» gjennom den første perioden, men etter det faller kompensasjonen til drøye 60 prosent av begrenset oppad til 6G (drøye 600.000 kroner).

Da blir børen tøffere å bære for den som blir permittert, men det er grunn til å tro – i hvert fall om vi skal tro økonomene – at når denne krigen uten bomber og granater er over, vil det igjen være behov for like mange frisører, fysioterapeuter, mediekonsulenter, prosjektledere og TV-fotografer som før krisen.

Da kan det være greit å minne om at de som nå permitteres også er helter i kampen mot koronaviruset. I tillegg til alle helsearbeiderne, sykepleierne, taxisjåførene og ungdommen som trosser smittefare og sørger for at matvarehyllene fylles, har alle de som i dag blir permittert sørget for at Norge kom seg igjennom den kanskje vanskeligste tiden siden andre verdenskrig. Det må også bli en del av fortellingen om Norges bekjempelse av koronaviruset.

Så til alle de som i dag opplever å bli permittert. Denne gangen handler det ikke om at bedriften har blitt utkonkurrert og ikke er levedyktig og det handler overhodet ikke om udyktighet eller svak arbeidsinnsats. Det handler om tiltakene som den norske regjeringen har igangsatt for å stanse en full pandemi i det norske samfunnet og hindre at vårt helsevesen knekker sammen.

Dette blir tøft for alle, men husk på at det er den permitterte kollegaen din som tok mesteparten av regninga i kampen mot koronasmitten. Det snakkes om en dugnad i Norge, men kostnadene er ujevnt fordelt.

Dugnadsjobben er det de permitterte og bedriftene som utfører.