Axel Hammer har jobbet i både Norsk Industri, Geelmuyden Kiese og DNV GL med bærekraft. Nå går han inn i en nyopprettet stilling i PR-byrået MSL, som er en del av Publicis-gruppen i Norge. Han skal jobbe på tvers av alle gruppens byråer.

- Bærekraft er vår tids viktigste sak, og allerede den viktigste driveren for omdømme. Etterspørselen etter tyngre strategisk kompentanse på bærekraft har vokst kraftig på tvers av alle Publicis-byråene. Bærekraft skal spille en avgjørende rolle i omdømme- og merkevarebygging, og Axel er blant landets beste til å få dette til, sier Rolf Aaneland, leder for PR-byrået MSL.

Hammer starter i den nye stillingen 3. januar.

- Bærekraft har på rekordtid kommet på alles lepper, og mange forsnakker seg. Dette er svært komplekse fag, samtidig som vi ser at mange vinner på å fortelle verden om egne gode tiltak for mennesker og miljø. Min ambisjon er at kundene våre skal bruke god kommunikasjon til å høste konkurransefordeler fra bærekraft. Jeg håper å inspirere til og løfte frem de riktige tiltakene på en enkel, forståelig og samtidig faglig riktig måte, sier Axel Hammer. 

Haakon Dahl, som leder kommunikasjonsbyråene i Publicis, inkludert Kitchen, forteller at de allerede jobber med kunder innenfor bærekraftområdet.

- Mange av våre kunder ønsker å ta langsiktige posisjoner knyttet til sitt arbeid på bærekraft. Vi opplever i møte med kundene våre at de ofte har store og små løsninger de er veldig stolte av, men at de er usikre på hvordan de skal ta det ut i kommunikasjon på riktig måte. Det er vi nå i enda bedre posisjon for å hjelpe dem med, sier Dahl.