Ali Jeng har fått jobben med å lede Aller Medias nye avdeling for marked og forbrukerinntekter. 

- Vi opererer i et marked i stor endring, og for å tilpasse og optimalisere organisasjonen til endrede rammebetingelser etableres det nå en avdeling med ansvar for marked og forbrukerinntekter. Avdelingen skal arbeide mot et felles målbilde, men vil organiseres i kryssfunksjonelle team med ansvar for papir- og digitale brukerinntekter, samt marketing. I tillegg oppretter vi et spennende nytt team som vil ha fokus på utvikling av nye digitale tjenester, uttaler Bente Klemetsdal, konserndirektør for salg og marked i Aller Media.

Hun oppretter avdelingen for å samle forvaltning og videreutvikling av forbrukerinntekter fra papir- og digitale medier.

-Ved å samle disse fagområdene ønsker vi å sikre dialog, læring og kompetansedeling mellom dem, samtidig som vi legger til rette for optimalisering av ressurser ettersom vi møter en stadig mer digital hverdag, sier Klemetsdal.

Ali Jeng kommer fra en stilling som direktør for strategi og forretningsutvikling. Nå får han tittelen kommersiell direktør B2C.

- Jeg er glad for at Ali etter to år som leder for strategi og forretningsutvikling tar steget opp og leder vår nye satsning, sier Klemetsdal.

Jeng sier han ser frem til å lede den nye avdelingen.

- Avdelingen skal jobbe med noen av de mest spennende, viktige og krevende utfordringene konsernet står overfor de neste årene, og det blir høyt fokus på innovasjon og nyskapning. Samtidig blir det ekstremt viktig å sikre god forvaltning av printporteføljen, og å sørge for at vi utnytter all kompetanse på tvers av det gamle og det nye. Det gleder jeg meg veldig til, sierhan.