Hilde Nyman starter som journalist i nettavisen Enerwe. Nyman kommer fra en stilling som partner og journalist i Kampanje, hvor hun har jobbet i 14 år, også som mangeårig redaksjonssjef. 

Nyman har tidligere jobbet i Dagens Næringsliv og digi.no, og har over 20 års erfaring som journalist. 

Ansvarlig redaktør Anders Lie Brenna ser frem til å få en så erfaren journalist med på det redaksjonelle laget.

- Nyman har omfattende redaksjonell erfaring fra mediebransjen, og den vil komme godt med når hun nå skal løfte energispørsmål opp på samfunnsagendaen. I energibransjen er det mange store samfunnsspørsmål som fortjener økt oppmerksomhet, og her vil Hilde Nyman gi både oss og bransjen et stort løft, sier Lie Brenna.

Nettavisen Enerwe skriver om olje, gass, vannkraft, vindkraft, solenergi og energirelaterte klimaspørsmål. Nettavisen er medlem av Fagpressen, og jobber redaksjonelt for å oppnå en mer opplyst samfunnsdebatt om energispørsmål.

- Jeg gleder meg veldig til å både lære om og å formidle om noe så spennende som  energi og kraft. Snakk om bransje som er viktig for framtiden! Nå ser jeg frem til å snakke med folk både i og utenfor bransjen for å høre hvordan de ser på alle mulighetene og utfordringene, sier Nyman.

Gründer Chul Christian Aamodt er også godt fornøyd med at Hilde Nyman nå blir en del av laget. I likhet med Brenna  kjenner han Nyman godt fra før. Hun jobbet tidligere et år sammen med Aamodt i e-læringsselskapet Mintra, og Brenna har tidligere vært fast skribent i Kampanje.

- Med Nyman på laget blir Enerwe en sterkere og mer slagkraftig redaksjon, og det vil gjøre oss mer interessante for både våre lesere og annonsører, sier Chul Christian Aamodt, gründer og administrerende direktør i Enerwe.

Hilde Nyman begynner i Enerwe i oktober.