Teft, tidligere kjent som Mediabemanning, er i kraftig vekst. I fjor omsatte selskapet, som driver med rekruttering og rådgivning, for 36 millioner kroner, mot 32 millioner året før.

Det er en forbedring hele 12,5 prosent. Selskapet endte på et driftsresultat på syv millioner kroner i fjor, mot 6,6 millioner i 2017. Det er en økning  på seks prosent. 

Selskapet vokser imidlertid ikke bare i resultater, men også i antall hoder og med flere selskaper. Daglig leder og største eier, Henrik Sandberg, har ikke noen konkrete vekstmål hengende på tavla på kontoret.  

- Ambisjonene våre fremover er ikke knyttet spesielt til vekstmål eller ansatte mål. Men vi har et stort fokus på å levere et bredt og godt tjenestetilbud til markedsavdelinger, byråer og medier innen lederutvelgelse, rekruttering, organisasjonsutvikling og vikariater, sier Sandberg. 

Nå har selskapet 13 ansatte. De tre siste kom inn dørene i lokalene ved Jernbarnetorget i starten av mars. Vibeke Moen har jobbet som medierådgiver hos blant annet Re:Media, Martine Holen har jobbet som journalist i Aller, mens Katrine Toven har erfaring fra flere lederroller i blant annet Schibsted, Retriever og Moods of Norway.

- Kvalitative rekrutteringer og gode råd er viktigere for oss enn å bli større, så får etterspørselen etter våre tjenester avgjøre hvor mye vi trenger å vokse i tiden som kommer.

I tillegg har Teft også starter opp et nytt konsulentselskap sammen med Ben Christensen og med ANFO.

Les også: Vil hjelpe annonsører med byråvalg og kutte ned på «frustrerende» timebruk

Les også: Hodejegere starter konsulentselskap med tidligere Empefire-sjef

Rammet av finanskrisen
Sandberg og medeier Ole Janzo har drevet hodejakt på vegne av kunder i nærmere 20 år. I 2009, under finanskrisen, gikk selskapet Mediarekruttering over ende. Sandberg og Janzo startet umiddelbart opp Mediabemanning.   

- Da var det Ole og jeg, ja, så har vi vokst jevnt og trutt siden den gang. Vi startet med rekruttering innen mediebransjen i 2001, mens de siste 8-10 årene har kundemassen vår utviklet seg til å bli vesentlig bredere, forteller Sandberg, som også har med seg partner Eivind Ruud Johnsen på eiersiden. 

Han beskriver selskapets marked slik: 

- I dag jobber vi veldig mye med inhousingsbølgen som går gjennom markeds- og kommunikasjonsavdelingene, og vi har jobbet tett med store markedsavdelinger hos kundene, sier han.

Han nevner kunder som Storebrand, Elkjøp, Telia, Sparebank1 og Telenor.

- Arbeidet med byråene har også blitt vesentlig bredere de siste årene i takt med at teknologi, tjenestedesign, UX og digital forretningsutvikling har blitt stadig viktigere fokusområder for annonsørene, og dette har skapt behov for ny kompetanse hos mange av de mest toneangivende byråmiljøene.

Droppet Mediabemanning-navnet
Oppdragene dreier seg ikke lenger bare om ren hodejakt.

- Vi har vært sentral i mange store rekrutteringsprosjekter for de viktigste aktørene i bransjen de siste årene. På toppen av dette har etterspørselen etter tjenestene våre gått fra å dreie seg kun om rekruttering for ti år siden til nå å også handle mye om lederutvelgelse, styrerekruttering og organisasjonsutvikling, sier Sandberg.

Han sier et stadig mer utvidet tjenestetilbud, som spenner fra alt fra lønnsrapporter, kompetansekartlegging og fusjons- og oppkjøpsprosesser, var bakgrunnen for navneskiftet.

- I lys av disse trendene falt det seg også naturlig å skifte navn i fjor høst, til et navn som i større grad var riktig for virksomheten vår slik den ser ut ved inngangen til 2019, sier Sandberg. 

Her kan du se tallene til Teft for 2018. Alle tall i MNOK. 

Teft 2018 2017 Endring i prosent
Omsetning 36,0 32,0 + 12.5
Driftsresultat 7,0 6,6 + 6,0
Resultat før skatt 7,0 6,6 + 6,0