Tidligere kreativ leder i både GK og Schjærven, Vidar Singh, går til konsulentbransjen der han blir strategisk rådgiver og partner i Rescale, et miljø som jobber med strategi- og forretningsutvikling.

Der møter Singh de to tidligere Flytoget-toppene, Emil Eike og Henrik Printz Aamlid. Det er to personer Singh kjenner godt.

- I GK var jeg med å vinne Flytoget-kontoen og da ble jeg godt kjent med Emil og Henrik, sier Singh til Kampanje.

I desember i fjor begynte de tre å snakke sammen etter at Singh gjennom høsten hadde brukt tiden sin på  å jobbe med flere egne prosjekter som Tøyen Torg.

- Jo mer vi snakket sammen, dess bedre synes vi ideen om denne triangelen eller firkanten som det nå er, virket, sier han.

Les også: Flytoget bytter ut PR-byrå

- Må tenke som startups
Rescale er et lite konsulentselskap som daglig leder og partner Emil Eike kaller «et pragmatisk rådgivningsselskap».

- Vi er opptatt av å hjelpe kundene våre med å tenke oftere som startups. Konsekvensen av ikke å tenke på den måten kan være fatal, sier Eike.

Kreativitet og kommunikasjon står sterkt i Rescale.

- Strategier kan miste seg selv på veien fra teori til praksis. Men når kreativitet og historiefortelling blir en sentral del av utviklingsfasen, så levendegjøres de strategiske valgene tidlig i prosessen, sier Eike.

Han sier det lille konsulenthuset så etter «en som har ledet større, strategiske og kreative prosesser og jobbet med å omgjøre komplekse strategier til enkle, gode historier.»

- Vi fant den egenskapen og erfaringen hos Vidar Singh, sier han.

Han viser til Singhs fartstid fra reklamebransjen der han var med å etablere Geelmuyden Kieses kreative satsning og en rekke andre prosjekter som restaurantkonseptene Torggata Kennel Klubb og Barrio samt utviklingen av Tøyen torg.

Sluttet i Schjærven
Singh på sin side sier han liker måten Rescale jobber på.

- Jeg liker måten Rescale tar komplekse nøtter og plukker dem fra hverandre på. Jeg ble overrasket over hvor grundig de er, og hvor komplekst de jobber før forenklingsprosessen starter, sier han.

- Med bakgrunn i GK og Schjærven forlater du nå byråbransjen til fordel for konsulentbransjen?

- På en måte kan man si det, men jeg tipper våre veier kommer til og møtes ganske ofte. De fleste store og mellomstore kundene har flere de jobber med og så lenge jeg fortsatt skal jobbe med kreativ kommunikasjon i  Rescale kommer jeg nok til å møte folk både i produksjonsmiljøene og byråene.  Jeg tror vi kommer til å være med i konstellasjoner hvor flere byråer også er med, sier han.

Les også: Singh gir seg i GK og vender tilbake til Schjærven

Singh forlot GK i oktober i 2017 og gikk da til Schjærven som kreativ leder for filmselskapet Clockwork. Men våren 2018 skilte Singh og Schjærven lag og gikk hvert til sitt.

- Fungerte det ikke helt optimalt?

- Alt var helt OK, men det skjedde veldig mye i Schjærven på den tiden på overordnet nivå der man så på helheten og mulighetene for å slå sammen filmselskapene. Med den nye strategien endret premissen som jeg hadde kommet inn på seg.  Det var udramatisk og både Schjærven og jeg hadde en intensjon om å ta en vurdering i fellesskap etter ett år. Men med de såpass store endringene var det greit at vi gikk hvert til vårt. Da kunne jeg fokusere mer på mine egne prosjekter og Schjærven kunne fokusere mer på nye Schjærven, sier han.

- Komplekst medielandskap
Vidar Singh har allerede hatt sine første dager i selskapet der han startet opp 1.februar i år. Han sier han «har klokketro på samspillet mellom forretningskompetanse, teknologikompetanse og kommunikasjonskompetanse.»

- Min primæroppgave blir å levendegjøre strategier ved å oversette rasjonelle argumenter til emosjonelle historier. Vi er et samarbeidende selskap som vil jobbe på tvers av disiplinene i et stadig mer komplekst medielandskap. Det blir opp til oppdragsgiver å avgjøre involveringsgraden. Vi blir gjerne med på hele reisen, sier Vidar Singh.