PHD har fått på plass Charlotte Brandth Husjord, Ida Kulsrud Ovesen, Hanne Rismoen Fjeld og Torstein Åsbø Eike ved inngangen av 2019. Husjord kommer fra konsulentbransjen, Ovesen fra H&M, Fjeld fra Schibsted og Eike fra SEB.

De er ansatt for å styrke selskapet på tradisjonelle mediebyråtjenester som digital rådgivning og prosjektledelse, samt e-commerce og performance planning, ifølge PHD-sjef Marie-Louise Alvær.

- PHD har det siste året jobbet målrettet med faglig utvikling og kompetanse på en rekke felt, for å i enda større grad være en god marketingpartner for våre kunder. PHD har god fart inn i det nye året, og vil fortsette å vokse med mange typer kompetanse for å både styrke og bredde vår leveranse. Sånn sett benytter jeg gjerne anledningen til å oppfordre foroverlente og nysgjerrige folk med relevant bakgrunn til å ta kontakt, sier Alvær.

Det er nå 26 ansatte i PHD og Alvær varsler tre-fire nye ansettelser de neste månedene.