Mette Ljungquist Marstrander blir Hammer & Hanborgs nye Chief Operating Officer og seniorkonsulent. Hun kommer fra stillingen som partner og seniorrådgiver i Karrierehuset.

- Vi er fantastisk heldige i Hammer & Hanborg som kan ansette så kompetente folk som Mette. Hun har lang erfaring som rådgiver innen rekruttering, omstillingsprosesser og kompetanseutvikling, og er veldig engasjert i talentutvikling og fremtidens arbeidsliv, sier Trine Larsen, managing partner og seniorkonsulent i Hammer & Hanborg Norge.

I tillegg til rollen som COO, skal Marstrander bistå kunder med lederrekruttering, lederutvikling og kulturbygging. Hun har en master i psykologi, en bachelor i kultur og kommunikasjon samt en bachelor i media og markedsføring.

- Ledelse og verdier er tema som har engasjert meg hele mitt arbeidsliv. I sju år nå har jeg hørt på hvorfor folk slutter i jobben, og hva som gjør at folk brenner for noe eller mister motivasjonen. Derfor er jeg veldig opptatt av hvordan selvledelse og god ledelse gjør organisasjoner bedre rustet på å møte fremtidens utfordringer og muligheter, sier Mette Ljungquist Marstrander.