Etter nesten tre år i Dinamo, er Henrik Berg Slang klar til å vinke farvel til reklamebransjen til fordel for ny jobb i mediebransjen. Han er ansatt som kommunikasjonsrådgiver og tekstforfatter og skal jobbe med kommunikasjon, strategi, konseptutvikling, og stil og tone for NRKs digitale produkter og tjenester.

Han skal rapportere til Helge Kaasin, som er seksjonsleder for design og brukeropplevelse i NRK.

- Vi er veldig glad for å få Henrik på plass, etter en omfattende ansettelsesprosess. Jeg er overbevist om at vi har riktig mann for jobben – og motsatt. Henrik besitter kompetanse som er veldig viktig for oss, men som vi ikke har tradisjon for å ansette i vår avdeling, sier Kaasin til Kampanje.

Han tror ikke alle vet at NRK har en stor digital avdeling med det han mener er et av landets beste tech-, UX- og designmiljø.

- Her jobber vi med design- og produktutvikling, medieeksperimentering, digital historiefortelling og kreativ kommunikasjon. At vi ansetter kommunikasjonskrefter fra øverste hylle, er viktig og riktig for oss. Skal vi leve opp til uttalt mål og være «i verdensklasse», er vi avhengige av å gjøre NRKs tjenester attraktive og tilgjengelige, for så mange som mulig, sier Kaasin.

Det var 176 søkere til stillingen som til slutt ble besatt av Henrik Berg Slang.

- I tillegg til høyt antall, var det også høyt nivå. Vi er i en positiv spiral. Stadig tilførsel av mye og ulik kompetanse, gjør at vi skaper bedre og bedre produkter og tjenester, som igjen gjør oss populær som arbeidsgiver. Det er en veldig god situasjon for oss, sier Kaasin.

I tillegg til Dinamo, har Slang erfaring fra reklamebyrået MK.

- Jeg slutter ikke fordi jeg er lei, selv om jeg har holdt på en stund. Å lage reklame er fremdeles både interessant og gøy. Men det er veldig tiltrekkende å lære noe helt nytt. Og få bredere erfaring og større nedslagsfelt, sier han.

- Selv om reklame sant nok kan ta alle tenkelige former, er det muskler og muligheter hos NRK, som jeg ikke finner andre steder. Mandatet er jo også et ganske annet. Og arbeidsforholdene er annerledes. Det blir fint å få jobbe utelukkende kvalitativt. Jeg gleder meg til å samarbeide med andre som jobber med kommunikasjon og design, men også jobbe tett med andre fagmiljø, som programskapere, journalister, utviklere og NRKbeta.