Felleskjøpet Agri har ansatt Ole Andreas Sandbo til å utvikle konsernets digitale kundeservice.

- Felleskjøpet skal sikre den beste dialogen med sine kunder i alle kanaler. Med sin bakgrunn, vil Ole være med å løfte Felleskjøpet inn i den digitale fremtiden, slik at vi kan møte den økte konkurransen og styrke vår posisjon i markedet, sier Elin Merethe Håland, leder Kundetjenesten i Felleskjøpet Agri.

Ole Andreas Sandbo har 15 års erfaring fra Schibsted og kommer sist fra jobben som leder for Innovasjon Schibsted Norge Abonnementsmediehus.

- Jeg har fulgt Felleskjøpet fra utsiden de siste årene og har latt meg både overraske og imponere over omfanget av teknologi som benyttes i hverdagen til en gårdbruker. Jeg er også imponert over transformasjonen de har gått gjennom i sin markedskommunikasjon, sier Sandbo.

- I dag har Felleskjøpet blitt et selskap som er relevant for langt flere enn den norske bonden. Det er helt avgjørende at også vanlige forbrukere i Norge forstår sammenhengen mellom bærekraftig landbruk og hva dette betyr for den enkelte forbruker, for miljøet og for velferdssamfunnet. I selve navet sitter kundesenteret og alle de som har direkte kontakt med kundene. Det er gjennom disse relasjonene tilliten og merkevaren bygges. Jeg gleder meg til å bli med på laget å bidra til å løfte kundereisen opp til nye nivåer i dette fremtidsrettede selskapet, fortsetter han.