For å styrke sin satsing på reiseliv henter 6. Sans tre medarbeidere fra reisebyrået The Key. Inn kommer Jan Fredrik Eikå, Chirsten Castberg og Karen Engebretsen, som var henholdsvis salgssjef og prosjektledere i The Key. Eikå går inn som ny daglig leder i 6. Sans Reise, mens Castberg går inn som prosjektleder og markedssjef. Karen Engebretsen fortsetter som prosjektleder.

I tillegg henter 6. Sans Stian Hauge og Ida Braathen fra event-byrået Komon Stageway og Ingrid Moe fra markedsføringsselskapet Concept Communication.

- Vi er helt sikker på at de vil tilføre våre gamle og nye kunder en solid dose tyngde, erfaring og kreativitet innen reise og event, sier daglig leder i 6. Sans, Lars Finnland, til Kampanje.

Omsetning på 75 mill.
Eventbyrået ble etablert i 2002 av Per Morten Bergh og Tron Mathisen, og teller i dag 30 ansatte. På kundelisten har de blant annet Dell, Volvo, DNB og Telia. 

De siste årene har vært svært innbringende for 6. Sans. Ifølge tall fra Brønnøysund, økte eventybyrået omsetningen med over 20 millioner fra 2016 til 2017, og resultatet med litt over 3 millioner kroner. 

I 2017 hadde 6. Sans en omsetning på litt over 75 millioner kroner, og et resultat før skatt på litt over 5 millioner kroner. 

Har ikke hatt egne årsverk siden 2013
Like godt har det ikke gått for datterselskap og reisebyrå, 6. Sans Reise, som har slitt med fallende omsetning og varierende lønnsomhet de siste årene. 

Fra 2015 har omsetningen mer enn halvert seg år for år, fra en omsetning på 5.592.000 kroner til 932.000 kroner i 2017. De siste tre regnskapsårene har resultat før skatt hatt negativt fortegn.

Det skyldes at de som opprinnelig var ansatt i 6. Sans Reise, startet egen virksomhet i 2013, ifølge Finnland. Siden den tid har ikke reisebyrået hatt egne årsverk, og moderselskapet 6. Sans har stått for driften. 

- Regnskapsmessig har noe av virksomheten inngått i 6. Sans Event. Dette er igjen bakgrunnen for at vi nå har hentet de tre nøkkelmedarbeiderne fra The Key, og nå gjør en revitalisering og satsing på gruppereiser, forteller Finnland. 

De har drevet med gruppereiser siden 2009, og har vært IATA-sertifiserte siden 2011. Det vil si at de kan utstede flybilletter i eget hus. Nå vil de satse på skreddersøm av reisebaserte opplevelser for firmakunder. 

- Den kompetansen våre tre nye medarbeidere tilfører selskapet, gjør at 6. Sans Reise nå løfter seg inn blant de ypperste byråene i Norge innnen skreddersøm av gruppereiser for sine firmakunder. I tillegg vil vi nå kunne tilby reiser i en mye større skala, avslutter Finnland.