Stillingen er nyopprettet, og innebærer at Ramdahl, som kommer fra stillingen som Audio & Video Director i PHD, får ansvaret på tvers av begge konsernets mediebyråer OMD og PHD.

- På bakgrunn av relativt dramatiske endringer i medievaner og konsum handler hverdagen i vesentlig større grad om å hjelpe våre kunder med å tilpasse seg den digitaliserte tv-virkeligheten. De siste tallene innrapportert gjennom Mediebyråforeningen viser at lyd og levende bilder nå utgjør nærmere halvparten av de totale medieinvesteringene i Norge (46,6%), uttaler direktør Espen Klepper i Omnicom Media Group i en pressemelding.

En konsekvens av endringene er at tv bare blir en del av en større distribusjonsplattform.

- Ansettelsen av Ramdahl er et tydelig signal på at vi ytterligere ønsker å forsterke vårt fokus på overgangen til den nye tv-æraen, sier Klepper.

At NRK, som en ikke-kommersiell aktør, lyktes serien Skam på tvers av en rekke plattformer er ifølge Klepper et skolebokeksempel på hvordan man kan nå ut til de yngre målgruppene på deres premisser.

- Dette var både modig og fremsynt, og kan være en inspirasjonskilde til hvordan de kommersielle aktørene kan tenke konseptuelt for å utnytte mulighetene fremover, mener han.