Mangeårig partner Kari Holm Hejna tar over som styreleder i First House.  

Holm Hejna har vært partner i First House siden oppstarten i 2010, og har bakgrunn som CFO og IR-ansvarlig i børsnotert virksomhet, samt leder av ulike salgs- og rådgivningsvirksomheter. I en melding fra PR-byrået heter det at «hun fortsetter som seniorrådgiver i selskapet og vil fortsatt arbeide med kunder på samme måte som tidligere.»
 
Det er i dag 11 kvinnelige ansatte i First House, hvorav seks er partnere. Kvinneandelen i First House utgjør 40 prosent.
 
- Hejna overtar etter Leif Monsen som har vært selskapets styreleder siden etableringen i 2010. I First House velges styremedlemmene blant partnerne. Selskapet har en utstrakt delingskultur. Dette reflekteres også i eierskapsmodellen. Vi har siden oppstarten valg denne modellen fordi vi ikke ønsker noen insentivmodeller som trekker fokus vekk fra hva som tjener kundene best. Skifte av styreleder innebærer ingen endringer av eierskapsmodellen, sier administrerende direktør Per Høiby i en melding.
 
Det nye styre består dermed av  Kari Holm Hejna (leder), Johanna Ellefsen Rostad, Leif Monsen og Ketil Lindseth.