Digitalredaktør Linn de Lange har sagt opp sin stilling og slutter i Nationen.

- Jeg har hatt to veldig lærerike år i bedriften, først i Tun Media, deretter Nationen. Det har vært en krevende, men svært givende utfordring å få være med på å ta et så tradisjonspreget mediehus inn i det digitale medielandskapet. Jeg har vært heldig som har fått jobbe mye strategisk, men også operativt, og jeg har jobbet aktivt for å øke den digitale kunnskapen i organisasjonen, sier de Lange i en pressemelding.

I meldingen heter det videre at under Linn de Langes ledelse, så har Nationen bevisst segregert brukerne i abonnenter og ikke-abonnenter, som på huset tidligere ble talt som en og samme brukergruppe.

- Det har vært viktig for styringen av måten vi jobber på, sier de Lange.

Hun kan glede seg over at arbeidet har skapt resultater: I fjor hadde Nationen 23 prosent vekst digitalt. Denne veksten fortsetter, mens Nationen også mangedobler antall abonnenter av nyhetsbrev.

- At jeg nå velger å utforske andre muligheter, er en helt udramatisk beslutning. Jeg forlater noen fantastisk flinke og gode kolleger i Nationen, ikke minst har Irene Halvorsen vært en veldig god sjef, sparringspartner og et stort forbilde. Hun har sett meg, og hun ser bedriften. Er det noen som vil styre Nationen med stø hånd inn i fremtiden, er det utvilsomt henne! Fremover kommer jeg til å jobbe for meg selv, og vil pensle meg mer inn på rådgivning, konsulentvirksomhet og prosjekter.

Sjefredaktør Irene Halvorsen beklager at de Lange slutter.

- På de to årene Linn har jobbet i Tun media og Nationen, har vårt mediehus tatt flere viktige steg i digital retning. Linn har lang erfaring fra digitalt arbeid og et godt strategisk blikk, og hun vil bli savnet, konstaterer Halvorsen.

Arbeidet med å sette sammen en ny ledergruppe og organisasjon er i gang.

- Endringene er nødvendige for å rigge Nationen for utfordringene som ligger foran oss. Vi er godt posisjonert for å ta større plass i den offentlige samtalen med vår journalistikk om landbruk, matproduksjon og bosetting i hele landet. Og den journalistikken får leserne, seerne og lytterne på alle plattformer – på tv, podcast, nett, brett, mobil og papir, sier Halvorsen.