Elisabeth Lier Haugseth kommer fra jobben som leder for avdelingen for lov og rett hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Hun har tidligere blant annet vært dommerfullmektig i Vesterålen tingrett og jobbet som advokatfullmektig i advokatfirmaet Wiersholm.

Hun er utdannet cand.jur. ved Universitetet i Oslo.

Nytt forbrukerombud blir utnevnt i statsråd, og det nye ombudet blir presentert på en pressekonferanse hos forbrukerminister Solveig Horne (Frp) klokken 12.

I alt 16 personer har søkt stillingen, ni menn og sju kvinner. Blant søkerne er førsteamanuensis Tor Bang (61), ekspedisjonssjef Jan Roar Beckstrøm (43), spesialrådgiver Bjørn Eidem (61) og fagdirektør hos Forbrukerombudet Tonje Skjelbostad (33).

Gry Nergård, som ble utnevnt i 2010, gikk tidligere i høst til Finans Norge der hun er blitt direktør for forbrukerpolitiske spørsmål. Bente Øverli har fungert som forbrukerombud siden Nergård sluttet.

Forbrukerombudet utnevnes av Kongen i statsråd for seks år av gangen.