I går kveld gikk Kampanje ut med tall som viser at kuttene i TV 2 kommer til å ende på mellom 150 og 200 årsverk, et tall som dermed ligger vesentlig høyere enn det andre medier erfarte onsdag. De siste månedene har vært krevende og vonde for de ansatte.

Les også: Slik blir TV 2-kuttene

Organisasjonspsykolog Magne Vik sier til Kampanje at  en så omfattende nedbemanning i TV 2 vil tære på kreftene til de ansatte.

- Grunnleggende sett vil de ansatte i TV 2 oppleve denne prosessen som stressende. Arbeidsmarkedet i mediebransjen er krevende og da blir belastningen ved en slik prosess enda større. sier Magne Vik i selskapet Psykologbistand Organisasjon og Ledelse til Kampanje.

- Mister veggene
- Jeg vil anta at mange av de som jobber i TV 2 har en identitet som er sterkt knyttet til TV 2 og TV 2s historie, og de vil kunne være mer sårbare under en nedbemanning fordi de både mister arbeid og en del av egen identitet og arbeidsliv. Medarbeidere med et mer pragmatisk forhold til jobben og arbeidsoppgavene vil ofte tåle omstilling bedre og være mest opptatt av å finne lignende jobber hos andre arbeidsgivere, sier Vik.

I dag klokken 11.30 kalles de ansatte inn til et allmøte i Bergen og Oslo i dag.

- Individuelle forhold som ikke nødvendigvis er kjent for arbeidsgiver kan også spille inn. Man kan være i en vanskelig livssituasjon hvor jobben kan ha ekstra stor betydning, og hvor det å miste jobben er som å miste veggene i tilværelsen, sier han.

- Må oppleves som rettferdig:

- Dersom prosessen oppleves som rettferdig, vil medarbeiderne være mer robuste, også når de selv rammes, sier organisasjonspsykolog Magne Vik.

- Viktig med åpenhet
Hvorvidt TV 2 kommer styrket eller svekket ut av de kraftige kuttene er helt avhengig av måten prosessen er blitt gjennomført på, mener Magne Vik.

- Hvor belastende denne prosessen blir for TV 2 og de ansatte, er avhengig av mange faktorer. Det handler blant annet om hvordan prosessen har vært, om de ansatte oppfatter den som ryddig og at den i så stor grad som mulig har vært transparent, og at det er forståelse for at man må omstille TV 2. Det er også viktig at det er åpenhet rundt kriteriene for hvem som må gå og hvem som blir, slik at man slipper usikkerhet senere om det var en riktig beslutning. Dersom prosessen oppleves som rettferdig, vil medarbeiderne være mer robuste, også når de selv rammes, sier Vik.

- Noen bruker albuene for å komme seg fram
TV 2-ledelsen jobber med å bygge en ny organiasjon i forbindelse med strategiplanen «TV 2 i 2020». Mange ansatte forsvinner, mange får nye oppgaver. Her ligger det kime til mer uro og krangel i TV 2.

- Arbeidsmiljøer kan bli mer samlet under og etter en nedbemanning, men det kan også splittes. Noen kan oppleve at andre bruker albuene for å komme seg fram. Det er også viktig å tenke på de som skal bli igjen. De som skal holde skuta flytende videre. Vi vet at motivasjon og jobbtilknytning ofte synker. Det samme gjør vanligvis tilliten til nærmeste leder, sier Vik.

Han mener tempo og tid i nedbemanningsprosesser er svært viktig.

- Det er viktig at slike prosesser ikke pågår for lenge, for da blir de ansatte utslitte. Samtidig kan det ikke gå for fort heller, fordi folk må føle at de blir godt nok informert og behandlet på en ordentlig måte. Ledelsen må ikke jage tidsfrister og milepæler kun for å tilfredsstille eierne. Omstilling er en krevende balansekunst for ledere, sier han.