Dag Hvaring slutter i Warner Bros Norge, der han har vært sjef for forretningsutvikling, til fordel for stillingen som nestleder i EAT.

-Dag har vært helt sentral i oppbyggingen av EATs organisasjon og det globale nettverket av partnere siden idéen om EAT ble født i 2013. Hans næringslivsbakgrunn, strategiske evner og lange erfaring med å utvikle samarbeid mellom sektorer, har bidratt til at EAT er solid posisjonert i dag, sier Gunhild A. Stordalen, grunnlegger og president i EAT Foundation. 

- Jeg er stolt og glad over å få Dag på laget på fulltid. Som vår nye COO vil han fortsette å videreutvikle EAT og styrke samarbeidet mellom forskning, næringsliv, politikk og sivilsamfunn. Dette er nødvendig for å endre de globale matsystemer til å produsere sunn og bærekraftig mat, sier Stordalen.

Dag Hvaring har i mange år vært medlem av NHOs hovedstyre, samt Gro Harlem Brundtlands Forum for Verdiskaping. I sin nåværende stilling som Head of Business Development i Warner Bros. i Norge, har Hvaring bidratt til suksesser som Spellemannprisen, Melodi Grand Prix, Nobels Fredspriskonsert og en rekke tv-serier.

- Jeg ser med stor glede frem til å kunne fokusere på EATs mektige og komplekse mål. Utfordringene i verdens matsystemer er enorme. Mitt bidrag blir blant annet å styrke strategisk integrasjon av forskning med næringsliv og politikk, utvide EATs globale nettverk av partnere og sikre EATs finansielle struktur, sier Dag Hvaring.

Han starter som COO i EAT Foundation 1. oktober 2016.