Styret i Journalisten, som er eid av Norsk Journalistlag, har vedtatt å konstituere Martin Huseby Jensen (42) i stillingen som redaktør for Journalisten. Han overtar etter Helge Øgrim, som varslet sin avgang i forrige uke.

 Jensen har de siste åtte årene jobber i Journalisten. Han har tidligere arbeidet for TV 2, TVNorge, DN.no, Tønsbergs Blad og Gjengangeren. Og han har forelest i journalistikk ved Høyskolen Kristiania, i tillegg til å studere til en mastergrad i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus de siste årene.

Ifølge en pressemelding fra Norsk Journalistlag går han inn i rollen med et stort ønske om at Journalisten fortsatt skal være en viktig publikasjon for journalister og medlemmer av NJ. Han vil at Journalisten skal bidra til at journalister blir inspirert i sitt daglige arbeid og at medienes måte å jobbe på, både gjøres kjent for folk flest men også er gjenstand for kritisk granskning.

Martin Huseby Jensen tiltrer stillingen 1.juli 2016 og konstitueringsperioden er satt fram til 30.september 2017.