Thorbjørn Leiknes tiltrer i dag stillingen som Director E-Commerce & Digital Marketing i Widerøe.

Stillingen er nyopprettet, og innebærer ledelse av arbeidet med digitalisering, CRM og analyse i Widerøe. 

Leiknes kommer fra stillingen som Digital Marketing Manager i Norwegian, hvor han har hatt ansvaret for den globale oppbyggingen av performance marketing og analyse, som en del av markedsavdelingens ledergruppe.- Selv om årene i Norwegian har vært fantastiske, var en slik rolle i Widerøes digitale satsing for spennende å si nei til. Det er svært motiverende å kunne få lede e-commerce i et selskap som satser på det, og samtidig kunne dra nytte av bransjeerfaring. 

Fly- og reisebransjen har et stort potensiale innen digitalisering som jeg alltid har vært opptatt av, og jeg gleder meg virkelig til å jobbe med dette i Widerøe, sier Leiknes i en pressemelding.

- Thorbjørn innehar en kompetanse som gjør at han kommer til å bli helt sentral i den videre kommersielle utviklingen og digitaliseringen av Widerøe. Å få inn en ressurs med så tung digital bakgrunn og som samtidig innehar forståelse for luftfart - det er rett og slett et kupp, sier Åsta Braathen, salgs- markeds- og distribusjonsdirektør i Widerøe