Nina Refseth går inn som daglig leder og partner i Tv Wonder AS. Refseth har bakgrunn som konserndirektør i A-Media, er tidligere direktør for Norsk Filminstitutt og Samlaget, og har styreerfaring fra flere sektorer og bedrifter.

- Vi er utrolig fornøyd med å få Nina med hennes erfaring ombord, sier Arne Berggren, partner i Tv Wonder.

Tv Wonder AS ble startet høsten 2014 av Geir Fredriksen, Kristine Berg og Berggren. Han sier selskapet jobber med en rekke prosjekter «i skjæringspunktet mellom tv, sosiale medier og forlagsbransjen.»

- Nå får vi en partner og leder med tung kompetanse på publisering, målgruppeforståelse og forretningsstrategi, sier han.

Det var i 2013 at Refseth startet opp i Amedia med ansvar for å utvikle av lokale mediehus i mediekonsernet, men holdt bare åtte måneder i stillingen. Nå skal hun prøve seg i tv-produksjonsbransjen.

Les også: Sjefflukt i Amedia

Les også: Blir konserndirektør i Amedia

- Jeg var ikke i tvil om at dette var riktig. Tv Wonder har nettopp den kompetansen og den innstillingen som kreves av medieselskaper i dag. Det er mange som kaller seg content-selskaper, men i Tv Wonder har de satt utvikling av historier for alle plattformer i system, samtidig som de er offensive for å holde kostnadene nede. Jeg gleder med til å være med å forme et selskap som skal ta rommet i en bransje i sterk vekst, sier Nina Refseth.