Kampanje har gjennom flere måneder rapportert om kutt og nedbemanninger i de største mediehusene i Norge. Dette reflekteres i jobbmarkedet, hvor antall stillinger innenfor salg- og markedsføring har blitt nesten halvert på bare to år.

Siden 2013 har Kampanje kunnet melde om stabil nedgang i etterspørselen etter ansatte innen medie- og kommunikasjonsbransjen. Markedet er fortsatt på vei ned. Det viser ferske 2016-tall selskapet Rubrikk.no har tatt ut for Kampanje.

Rubrikk.no gjør alle rubrikkannonser i Norge søkbare, og har dermed en komplett oversikt over stillingsmarkedet.

I januar i år var det 518 stillingsannonser i kategorien salg- og markedsføring. I 2014 var tallet 1007. Når det er sagt så ser utviklingen ut til å ha stabilisert seg, antall ledige stillinger i salg- og markedsføring var i 2015 520.

Statistikken viser videre at det ved inngangen til februar i år var 71 stillinger ledig innen media og PR. I samme periode 2014 var tallet 125. I 2015 var tallet 79.

Les mer her: - Nå faller jobbmarkedet

- Mediebransjen har vært gjennom en vanvittig og vedvarende nedadgående fase i mange år. Dette reflekteres i det dramatiske fallet i antall stillinger som nesten har halvert seg på bare to år. Bare en voksende etterspørsel etter kompetanse innen sosiale medier gjør at blodbadet ikke er verre, sier Adil Osmani i Rubrikk.no til Kampanje.

Han mener «såpass få stillingsannonser innen en så stor sektor tegner et dystert bilde av jobbmarkedet innen medier».

- I en vanlig syklisk bransje så vil disse tallene svinge i takt med bransjens opp- og nedgang, eksempler er bransjer som olje, industri og bygg. Mens her har det ikke svingt oppover, og det er lite som tyder på at det kommer et markant taktskifte, sier han.

Måler stillingsannonser:

Adil Osmani i stillingsportalen Rubrikk.no mener det er dårlige tider i jobbmarkedet innenfor medier og markedsføring. - De store mediehusene signaliserer stadig flere kutt, som også reflekteres i det lave antallet stillingsannonser, sier han.

- Nye stillinger fanges ikke opp
Mediabemanning, som har spesialisert seg på å ansette ledere og kommunikasjonsspesialister til medie- og reklamebransjen, opplever en økende etterspørsel etter fagfolk, og en økende sysselsetting i bransjen. De kan blant annet melde om flere nye oppdrag fra sine kunder den siste tiden. Henrik Sandberg, daglig leder i Mediabemanning, sier til Kampanje at de opplever at de jobber med så mye som 30 prosent flere stillinger nå sammenlignet med samme tid i fjor.

- Det har aldri vært bedre tider for de ulike kommunikasjonsbyråene om man måler sysselsettingen i bransjen og etterspørselen etter flinke fagfolk, sier Sandberg.

- Men tall fra Rubrikk viser at antall stillingsannonser er halvert sammenlignet med 2014?

- I alle år har temperaturmåleren for vår bransje vært medieinvesteringene og IRM-tallene som måler de klassiske investeringene i reklamekampanjer i de kommersielle kanalene våre. De siste årene er vår opplevelse at vi bør finne nye temperaturmålere. Norske annonsører investerer mindre i klassiske kampanjer, slik at det er en nullvekst i de tradisjonelle reklamekanalene. Vi ser samtidig at byråinntektene i de toneangivende byråene vokser og at sysselsettingen i medie- og kommunikasjonsbransjen øker, sier han.

Sandberg mener forskjellen i dag er at annonsørene etterspør nye tjenester, og at byråene ansetter folk med en annen kompetanse enn det som tradisjonelt har falt inn under kategorien «salg- og markedsføring». Som eksempler trekker han frem fagspesialister innen tjenesteutvikling, performance marketing, innholdsutvikling og teknologikompetanse.

Sandberg tror at flere av de «nye stillingene» ikke fanges opp i salg- og markedsføringsrubrikkene. Han tror også stadig flere ansettelsesprosesser holdes utenfor det offentlige, og dermed ikke fanges opp av statistikken.

- Vi jobber med svært mange uoffisielle rekrutteringsprosesser i løpet av et år. Mange skal kanskje satse på noe nytt og vil ikke avsløre det gjennom å utlyse stillinger offentlig.

- Må ha forretningsforståelse
- Hvilke grupper opplever du at er mest etterspurt?

- Det er stor etterspørsel etter kommunikasjonsrådgivere med sterk forretningsforståelse. Jeg opplever også at det er stor etterspørsel etter kandidater som har en kompetanse som ligger i skjæringspunktet design, tjenesteutvikling og teknologi, og det er også et økende behov for omstillingsdyktige ledere med et moderne kommunikasjonssyn.

Sandberg sier videre at man ser en stadig økende in-housing trend.

- For noen år siden jobbet norske annonsører veldig kampanjeorientert. For å sette det på spissen: de var på tv noen uker i året med store, forseggjorte reklamekampanjer. De siste årene ser vi at annonsørene er til stede hele tiden. Strategien har gått fra et kampanje-fokus til «alltid-på».  Mange markedsavdelinger velger da å heller ansette operasjonelle ressurser selv, heller enn å kjøpe tjenester på daglig basis fra byråene. Mange markedsavdelinger er på utkikk etter multimediale hoder som kan løse flere oppgaver internt som man i dag primært kjøper av eksterne byråer.

Skeptisk til tallene:

Administrerende direktør Henrik Sandberg i Mediebemanning er skeptisk til tallene til Rubrikk.no. Sandberg sier han pplever en økende etterspørsel etter fagfolk, og en økende sysselsetting i bransjen. Her sammen med styreleder i Kreativt Forum, Eldar Skylstad, på et arrangement i regi av Mediebyråforeningen.