Rapporten er utarbeidet av lederutviklingssenteret AFF og kom i stand etter at et tilsyn fra Arbeidstilsynet avdekket en fryktkultur hos de ansatte. Ifølge Dagens Næringsliv tegner rapporten et dystert bilde av arbeidsmiljøet og lederne hos TV 2 i Bergen.

Blant annet er ledelsen, ifølge rapporten, fraværende og distansert og har mistet tillit og troverdighet hos sine ansatte. Dårlige resultater i helse- og arbeidsmiljøundersøkelser skal ikke ha blitt fulgt opp, noe som har bidratt til en følelse av oppgitthet og resignasjon i bedriften.

- Vi opplever at TV 2 er en attraktiv arbeidsplass med generelt stor trivsel. Men vi ser også av Arbeidstilsynet og rapporten fra AFF at vi på enkelte områder har et klart forbedringspotensial. Vi har valgt å ta dette på alvor og bruke det som kommer ut av rapporten som en anledning til å sette i gang tiltak på de områder det pekes på, sier direktør for organisasjon og kommunikasjon i TV 2, Sarah Willand.