Salgsselskapet Giraff Media vil starte opp en ny tjeneste for produksjon av videoinnhold. Satsingen heter Giraff Productions, vil bli ledet av Ingrid Johns Gjerset, sist kjent som programleder for lokal-tv-satsingen TV8.

Men Gjersets programlederkarriere tok en brå slutt da Pan Media Group ble slått konkurs i fjor. Hun bruker nå tv-erfaringen i den nye jobben.

Les mer her: Konkurs med content marketing-satsing

- Jeg så en mulighet hos Giraff Media til å få være med å starte noe jeg brenner for samtidig som jeg får brukt min erfaring fra tv når det gjelder å utvikle nye ideer og konsepter, særlig innenfor content marketing. Det var også naturlig å bevege seg videre etter TV8, ettersom jeg søkte nye kreative utfordringer, Johns Gjerset.

Fra utendørs til video
Giraff Productions er datterselskapet til Giraff Media, som ble stiftet av Sverre Husan, Christopher Wroll Hagen og Petter Mørck i 2011. Nå har de tre utendørsgrüinderne forsøkt å etablere en mediekanal i tiden for på den måten posisjonere seg i tråd med et stadig skiftende reklamemarked. 

Giraff Media er et lite utendørsselskap som omsatte reklame på digitale skjermer for rundt seks millioner kroner i 2014. Med Giraff Productions er tanken å tilby annonsørene mer innovative digitale løsninger.

- I dag er praktiske terskelen for å produsere videoinnhold nærmest ikke-eksisterende. Dette resulterer i et mettet marked samtidig som at behovet for videoinnhold som folk faktisk legger merke til er større enn noen gang, sier Gjerset.

Tidligere Farmen-deltaker på laget
Hun sier videre at det som gjør at Giraff Productions skiller seg ut er en grundig idéprosess i forkant av produksjonen.

- Dette mener vi at til syvende og sist gir best «bang for bucks» for kunden og resulterer i de beste filmene ut ifra rammene som er satt. Dette, kombinert med vår dynamiske bemanningsstruktur, mener vi at legger grunnlaget for at vi skal klare å være mer kostnadseffektive enn våre konkurrenter.

Med seg på laget har Gjerset regissør og fotograf Kjell Erik Egeland, og tidligere Farmen-deltaker Charlotte Thøgersen.

- Thøgersen skal ha ansvaret for å følge opp nye og eksisterende kunder, samt være min høyre hånd. Vi er et effektivt team som utfyller hverandre godt.