PR-byrået MSL Group har ansatt Gulsum Koc (28) og Sven Erik Brastad (25).

Gulsum Koc har erfaring fra Forbrukerrådet og Brusselkontoret (nå Gelmuyden.Kieses Brusselkontor), samt som praktikant hos den svenske Europa-parlamentarikeren Christofer Fjellner. Hun har bakgrunn fra Oslo Høyre og erfaring fra Oslo bystyre. Hun går inn i en stilling som rådgiver i MSL Groups samfunnsavdeling.

Av utdanning har hun en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og Cambridge.

 - Hennes utdannelse som jurist kombinert med politisk erfaring fra energi-, samferdsels- og byutviklingssektoren er viktig å ha i det som skjer i samfunnet fremover. I tillegg gjør Gulsums kompetanse med å jobbe i EUs beslutningsorganer at vi styrker oss i forhold til de sentrale prosessene som foregår i EU, sier leder for samfunnskommunikasjon i MSL Group, Rina Brunsell Harsvik.

Den andre nyansatte er ansatt før han er ferdig på skolebenken. Sven Erik Brastad er i ferd med å avslutte sin master i økonomi og administrasjon, strategi og ledelse ved NHH. Han har vært intern i både Vivino og Gelmuyden.Kiese. Brastad er ansatt som rådgiver i MSL Groups markedsavdeling.

Administrerende direktør i MSL Group, Kjersti Oppen sier til Kampanje at det er ventet flere nyansettelser fra byrået.

- Vi er veldig glade for å ha fått to gode rådgivere med på laget, og vi er nå i prosess for å styrke selskapet ytterligere. Så langt ser 2016 ut til å bli et veldig bra år, sier Oppen.