Marthe Lyng kommer fra Helse Midt-Norge RHF hvor hun har hatt flere sentrale stillinger. Hun var blant annet organisasjonsdirektør ved etablering av samlet ambulansetjeneste (Ambulanse Midt-Norge HF), skriver Adresseavisen.

Hun gleder seg til å starte i en helt ny bransje.

- Det jeg tror kommer til å bli det mest spennende er selve bransjebyttet, sier hun.

- Jeg kommer fra helsesektoren, og jeg er veldig fascinert av mediebransjen. Jeg er veldig nysgjerrig på den digitale utviklingen som foregår i media nå, så å få være med på den blir veldig spennende.

Hun kommer fra stillingen som HR-ansvarlig i prosjekt «Helseplattformen». Hun er utdannet cand. polit ved NTNU i 2001, i tillegg til påbyggende kompetanse innen flere felt som økonomi, prosjektstyring, karriererådgivning, rus- og avhengighetsproblematikk.

Administrerende direktør i Adresseavisen, Tove Nedreberg, forteller at nyansettelsen kommer som en følge av at HR-avdelingen i avisen skal styrkes.

- Det har vært stor interesse for stillingen, og vi er veldig fornøyd med å få Marthe med på laget, sier hun.