Mediabemanning publiserer denne uken Bransjerapporten, en rapport som kartlegger hvordan det står til med medie- og kommunikasjonsbransjen, for syvende gang. I år har Mediabemanning mottatt svar fra 1177 respondenter som er ansatt i medier, byråer og markedsavdelinger.

Lønn er blant faktorene som er kartlagt, og selskapet har en klar formening om hvem som er vinnerne og taperne når det gjelder lønnsvekst.

Dette er lønnsvinnerne
- En typisk lønnsvekstvinner er i starten av 30-årene og er ansatt i byrå, kanskje i et mediebyrå. Det kan like gjerne være en mann som en kvinne, og hun har byttet jobb i løpet av de siste par årene. Hun har en bachelorgrad, og siden hun kom ut i arbeidslivet litt raskere enn sine kolleger med en mastergrad har hun tatt de igjen på lønn og lønnsvekst med den ekstra ansienniteten, sier Ole Janzso, partner og rådgiver i Mediabemanning, til Kampanje.

Han utdyper:

- Lønnsveksten hun har hatt i 2015 har flyttet henne fra å tjene litt under bransjegjennomsnitt til seks prosent over snittet.

Lønnsgjennomsnittet for faste ansatte i bransjen på tvers kanal, byrå og annonsørmiljøene var 641.100 kroner i 2015.

Dette er veksttaperne
Ifølge Janzso er den typiske veksttaperen nesten ti år eldre enn vekstvinneren. 

- Det kan like gjerne være en mann som en kvinne, men det er mest sannsynlig at han jobber i som selger i mediekanal, eller som frilanser. Han har en stor andel resultatlønn, og i 2014 tjente han over 700.000, noe som innebærer at han var 17 prosent bedre betalt enn gjennomsnittet for hele bransjen.

Kartlegger i bransjen: Ole Janzso og resten av Mediebemanning kartlegger bransjen i ny rapport. 

Janzso tror mange kan kjenne seg igjen i bildet av både «vinnerne» og «taperne».

- Vi i Mediabemanning møter mange relativt unge mennesker som etter et par år i jobb har gjort et opprykk når det gjelder lønn og rolle. Mange av verktøyene og begrepene som benyttes i dag har bare eksistert i noen få år, og således er to-tre års praktisk erfaring nok til å ta en spesialist-rolle. På den annen side er det en del arbeidstakere som har vært med i bransjen en stund, og som opplever at de er i roller som ble definert i en ganske annen tid.

Han trekker frem at det særlig i mediehusene har vært store, interne endringer og at dette rammer en del mennesker som jobber på, eller måles på det som på kort tid har blitt en gammeldags måte.

- For eksempel en medieselger som selger enkeltstående kampanjer, sier Janzso.

Ti prosent har gått ned i lønn
Ifølge Mediebemanning er det ti prosent som rapporterer lønnsnedgang i 2015.

- Gruppen som har gått ned i lønn har i gjennomsnitt lik ansiennitet. Gjennomsnittsalderen er tre år høyere enn i undersøkelsen for øvrig, og utdanningsnivået er faktisk marginalt høyere. I gruppen som melder inn tap i inntekt i 2015 er frilansere og kanalfolk sterkt overrepresentert. Det er også en sterk overrepresentasjon av personer med høy andel resultatlønn (20 prosent eller mer) i denne gruppen, sier Janzso.

SSB anslår at lønnsveksten i 2015 ligger på tre prosent i Norge. Lønnsveksten i medie- og kommunikasjonsbransjen var i 2015 på 4,4 prosent.