-  Det er en glede å få være med på å lede Klassekampen. Avisa har hatt en formidabel opplagsvekst de siste årene – i et turbulent mediemarked, sier Christian Samuelsen i en pressemelding.

Han overtar direktørstolen i Klassekampen 30. juni, når dagens administrerende direktør Marga van der Wal slutter etter 18 år i stillingen og går av med pensjon.

- Klassekampens vekst gir oss store muligheter. Avisen tiltrekker seg talentfulle medarbeidere, både i redaksjonen og administrasjonen. Dette er helt avgjørende for at Klassekampen skal oppleves som relevant for stadig flere. Vi vil også fremover prioritere ressursene til styrking og videreutvikling av avisa, sier Samuelsen.

Han har vært ansatt i Klassekampen siden 2003 og som markedssjef for avisen fra 2008.

- Vi opplever et helt unikt engasjement for Klassekampen. Det er uvurderlig med engasjerte lesere, spesielt når det kuttes i pressestøtte, og det er stor usikkerhet rundt framtida i mediebransjen generelt. Og uansett hva som måtte skje her er vår jobb å gjøre alt som står i vår makt for å sikre at abonnentene skal fortsette å få Klassekampen, slik de måtte ønske den. Abonnenter og venner av avisa skal føle seg tatt vare på, og gis muligheter til å bidra. For eksempel skal vi framover satse på flere arrangementer i forlengelsen av det vi dekker i spaltene, og heller ikke bare i Oslo, sier han.

Ansettelsen ble enstemmig vedtatt på avisas styremøte onsdag 9. desember.

- Christian Samuelsen har som markedssjef stått helt sentralt i Klassekampens vekst de seinere åra, en vekst som bare har økt og økt. Han evner å bygge fellesskap og skape glød og entusiasme. Han er strategisk, utadvendt og nyskapende, forteller styreleder Sveinung Mjelde.

-  Det var mange godt kvalifiserte søkere til stillingen som administrerende direktør i Klassekampen. Det har vært en grundig prosess med intervjuer i to omganger. Christian Samuelsen har fått jobben med å lede Klassekampens videre vekst og utvikling. Han har vist at det har han de beste forutsetninger for å klare, sier Mjelde i pressemeldingen.