Telenor Norge samler alle produkter og tjenester for fast bredbånd og kabel-tv i én divisjon, skriver Telenor i en pressemelding i dag.

- Denne sammenslåingen er viktig, og vi har en stor jobb foran oss. Vi vil fortsette å investere milliardbeløp i vår infrastruktur for å sørge for Internett og tv til alle. På den måten skal vi gi nordmenn den digitale framtiden de ønsker seg, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Birgit Bjørnsen blir direktør for den nye divisjon og går samtidig inn i ledelsen i Telenor.

- Ved å samle alle ressurser i en divisjon vil vi få et mer konkurransedyktig tilbud og kunne bygge ut vårt bredbånd- og tv-tilbud raskere og mer effektivt enn før, sier Birgit Bjørnsen, nyutnevnt direktør for fastnett og tv i Telenor Norge.

Birgit Bjørnsen har vært ansatt i Telenor siden 2000. Hun kommer fra stillingen som markedsdirektør for bredbånd og fasttelefoni, og har hatt ulike leder- og direktørstillinger innenfor salg, marked og produkt i mobil- og fastnettdivisjonene.

Omorganiseringen omfatter vel 570 ansatte og skal ifølge Telenor ikke medføre en bemanningsreduksjon. Den nye organisasjonen trer i kraft 1. januar 2016.