Tommy Gaustad slutter å jobbe i Mediabemannings datterselskap Welance og går etter det Kampanje kjenner til tilbake til radiobransjen og Digitalradio Norge, som eies av NRK og P4-gruppen.

Gaustad selv ønsker ikke å kommentere hvor han skal begynne, men bekrefter at han slutter i selskapet hvor han har jobbet de siste par årene. Han inrømmer imidlertid at han har savnet radio.

Om beslutningen om å slutte i Welance sier han følgende:

- Dette har vært tanken hele tiden. Vi skulle bygge opp Welance og føler vi har truffet med satsingen. Welance har i dag et nettverk bestående av 2.500 frilansere og vi har hatt en bra vekst siden vi startet opp. Det har vært en spennende reise, sier Gaustad til Kampanje.

Det var på høsten i 2013 at den tidligere Radio Norge-direktøren, slo seg sammen med partnerne i rekrutteringsselskapet Mediabemanning, Henrik Sandberg , Ole A. Janzso og Hilde Sem, for å starte opp det nye selskapet Welance, et selskap som skulle tilby frilanser-formidling innenfor den samme medie- og reklamebransjen.

- Det har vært en spennende tid i Welance. Vi har hatt en bra vekst siden vi startet, men ser nå at vi vil få et enda bedre tilbud ut til markedet ved å slå sammen freelance og vikartjenestene våre. Vi har tro på et enda større potensiale med disse tjenestene sammen enn hver for seg. Jeg gleder meg til fortsatt å bidra i selskaper som eier, sier Gaustad.

Gaustad fikk 50 prosent av selskapet da han startet opp Welance sammen med Mediabemanning som tok den andre halvparten. I forbindelse med selskapsendringen reduserer Gaustads eierandel til rundt 15 prosent, mens Mediabemanning tar resten.

- Er du happy med den nye aksjefordelingen?

- Ja, absolutt.

Janzso tar over
Når Gaustad nå slutter, blir sjefen for nysatsingen som har fått navnet MB Flex, partner og rådgiver, Ole Janzso, Han skal drive den nye og utvidede frilans- og vikartjenesten.

- Vi har allerede snakket med mange i bransjen og blitt møtt med entusiasme og stor interesse for våre tjenester. Kombinasjonen av erfaring og kompetanse fra fagområdene og et stort kandidat og freelancenettverk gjør oss leveransedyktige fra dag én. Det er mye ny kompetanse der ute, og mange bedrifter som beveger seg inn i uoversiktlig farvann. Da er fleksible bemanningsløsninger en god måte å møte behovet for ressurser og kompetanse på, sier Janzso.

Janzso sier han ser for seg en omsetning i det nye byrået MB Flex på rundt fem millioner kroner allerede i år, betydelig opp fra Welances omsetning på 1,6 millioner kroner i 2014.

- For å få god lønnsomhet i dette måtte vi utvide med prosjektstillinger og vikariater, sier Janzso.

Satsingen kommer som en følge av at endringene på områdene «kommunikasjon, reklame og media har vært formidable de siste årene».

- Selv om rekruttering og lederutvelgelse alltid har vært vårt primære fokus i Mediabemanning, har vi også levert vikariater, prosjektansettelser og freelancere til våre kunder. Nå ser vi en økt etterspørsel og en større endring i arbeidsmetodikken rundt omkring og da er tiden inne for en
fokusert satsning på nye måter å bemanne bransjen på. MB Flex skal bistå med vikarer, engasjement- og prosjektansettelser og freelancere til byråer, mediehus og markeds- og kommunikasjonsavdelinger, forteller daglig leder i Mediabemanning Henrik Sandberg.