Mediabemanning har gjennomført en undersøkelse blant det rekrutteringsselskapet definerer som de «unge talentene» i bransjen og resultatene ble presentert på et arrangement i regi av Mediabemanning i gründerfellesskapets Mesh lokaler i Oslo.

- Jeg tror alle vet hvor viktig det er å være med å ta noe av ansvaret for å finne og sysselsette unge og smarte mennesker. Men en av utfordringene kan være at man til daglig kanskje ikke omgir seg med «de unge talentene», og da er det jo en utfordring å vite hvor man skal starte. Vi har derfor gjennomført en undersøkelse blant våre yngste jobbsøkere der vi blant annet kartla hvor raskt de kom i jobb, hvordan de opplevde å bli tatt imot i markedet, hvem de tror er best på talentutvikling og hvor de helst vil jobbe, sier Ole A. Janzso, rådgiver og partner i Mediabemanning til Kampanje.

Og i oversikten over hvilke bedrifter respondentene oppfatter som flinke med talentutvikling er det de store lokomotivene som høres best.

- Ja, fordi det er de store som klarer å kommunisere hvordan de jobber med talentutvikling, sier Janzso.

- Lokomotivene topper
Selskapene som trekkes frem i undersøkelsen er noen av Norges største selskaper som DNB, Statoil og Orkla som markerer seg. Men også medie- og teknologikonsernet Schibsted trekkes frem som et selskap sterke på talentutvikling.

- Studenter og unge arbeidstakere følger med på hvilke selskaper som markedsfører at de har en talentstrategi.  Vi har derfor spurt hvilke selskap eller selskaper de kommer på at har en strategi for talentutvikling, sier Janzso.

- Noen overraskelser blant de som trekkes frem?

- Nei, det er ingen overraskelser der.

- Så her kan man konkludere med at «size matters»?

- Det gjør det og dette viser at det er vanskelig å jobbe med talentutvikling. All erfaring viser også at det er de største selskapene er best på å kommunisere, sier Janzso.

Finner egne bransjestjerner
Selv om rekrutteringsstrategier og talentprogrammer er noe de fleste tenker kun er forbeholdt store internasjonale konserner med store HR-avdelinger, mener Janzso det finnes gode eksempler i mindre selskaper innenfor medier- og kommunikasjonsbransjen.

- Det er en rekke aktører i vår bransje som har lykkes med å bygge og utvikle attraktive miljøer gjennom å ha fokus på en lønnsom talentstrategi. Her er  Hyper ett eksempel og Empefire, det nye reklamebyrået til Schjærven et annet eksempel der det jobbes veldig godt  med nye talenter, Historisk har også både Mediacom og OMD vært anstalter som har tatt folk fra skolebenken og gjort de til flinke folk, sier han.

På Mediabemannings samling var også teamlederen på teknologi i Hyper, Johannes Gorset, for å fortelle om Hypers rekrutteringsstrategi. 

- Hva gjør Hyper for å trekke til seg de «unge og talentfulle»?

- I bunn og grunn handler det jo om hvordan det er å jobbe med oss. De beste motiveres av å gjøre en forskjell – å følge noe fra idé til produkt, bestemme hvordan de lager det selv og føle at det er deres, sier Gorset til Kampanje.

Totalt er det 340 personer som har svart og snittdemografien på disse er ifølge Mediabemanning «kvinne 27 år med bachelor-utdannelse».  To av tre av de som har svart er kvinner og 61 prosent av dem hadde en bachelor, mens 28 prosent hadde en master innen studieretninger som markedsføring, kommunikasjon og kreative fag. Kun snaue syv prosent hadde en teknologiorientert utdannelse.

Drømmearbeidsplassen noe annet
Mediabemanning har også tradisjon for å rangere «drømmearebeidsplassen» i sin årlige bransjerapport, men Janzso har i forbindelse med talentundersøkelsen også sett på hvor de unge og nyutdannede helst vil jobbe.

- Det er verdt å merke seg at ingen av selskapene på den forrige sliden er med på denne, men det finnes personer og selskaper som er flinke på talentutvikling i media- og kommunikasjonsbransjen, men som ikke kommuniserer dette i særlig grad.

Les også: Her drømmer medie- og reklamefolk om å jobbe

Som drømmearbeidsplass er det fortsatt selskapene Google, NRK, TRY og Trigger som topper.

- Noen overraskelser her?

- Nei, ikke egentlig.  De som har svart på undersøkelsen er folk innenfor medier- og kommunikasjonsbransjen og drømmejobben her er nok å finne litt lenger opp på karrierestigen og det gjelder nok også blant mer erfarne folk, sier Janzso.