Ingvild Næss blir nytt personvernombud i Schibsted Norge. Det skriver konsernet i en pressemelding. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og leder for tiden praksisgruppen for teknologi og personvern i Advokatfirmaet Thommessen. I Schibsted vil hun ha det overordnede ansvaret for personvern i Schibsted Media Group. Næss tiltrer stillingen i januar 2016 og erstatter Lars Vinden som har hatt denne stillingen til nå.

- For å være konkurransedyktige i den digitale verden må vi klare å nyttiggjøre oss av data og samtidig ivareta personvernet. Ingvild kombinerer erfaring innen personvern med god forretningsforståelse, og jeg er svært fornøyd med at hun har takket ja til jobben i Schibsted, sier Jacob Møller, Schibsted Media Groups egen juridiske direktør og leder for avdelingen for oppkjøp og fusjoner.

Schibsteds digitale strategi innebærer både videreutvikling av eksisterende tjenester og utvikling av nye plattformer og ny teknologi, blant annet Spid-plattformen der konsernet henter inn store mengder brukerdata. Ingvild Næss skal ifølge pressemeldingen jobbe for å styrke og videreutvikle personvernarbeidet i hele konsernet.

- Jeg gleder meg veldig til å begynne i Schibsted Media Group. Jeg ser frem til å bli kjent med organisasjonen, være en del av teamet og bruke min erfaring til å utforske og utvikle forretningsmuligheter. Jeg ønsker tett dialog med virksomheten for å sikre at Schibsted ligger i forkant av utviklingen og står rustet til å utnytte mulighetene som den teknologiske utviklingen gir. Jeg ønsker å være en tydelig stemme, ikke bare for å sikre at Schibsted driver innenfor lovlige rammer, men også for å sikre at Schibsted beholder brukernes tillit og oppfyller deres stadig økende forventninger til personvern, sier Ingvild Næss.