Klassekampen ruster opp i markedet for eventer og konferanser.

- Vi trapper opp satsingen på eksterne debatter og arrangementer, sier Bjørgulv Braanen, ansvarlig redaktør i Klassekampen, i en pressemelding.

Han ansetter nå tidligere Bergens Tidende-journalist Maria Dyrhol Sandvik som arrangementsansvarlig på fulltid. Siden 2003 har avisen arrangert debatter, men de siste årene har flere større mediehus kommet tungt inn på markedet med sine eventsatsinger. Bjørgulv Braanen er sikker på at Klassekampen skal finne sine nisje i flommen av frokostmøter, foredrag og debatter. Han ser også et marked utenfor hovedstaden.

- De debattene vi allerede lager er som oftest godt besøkt. Likevel klarer vi ikke å lage alle de gode møtene vi potensielt kunne. Med Maria på laget håper vi dessuten å arrangere debatter også i andre byer, der tilbudet ikke så massivt som i Oslo, sier Braanen.

- Vi vet at de beste debattene bringer noe ekstra til både avisa og leserne og med et talent som Sandvik ved roret gleder jeg meg til resultatet, legger Braanen til.

Sandvik gleder seg til å fronte konferansesatsingen.

- Jeg gleder meg å jobbe sammen med flinke folk i landets beste avis. Klassekampens grunnsyn gir et godt utgangspunkt for å skape spennende og utfordrende debatter, foredrag og diskusjoner. Dessuten er avisa flinke til å sette dagsorden. Ved å satse mer på eksterne arrangementer kan man ta diskusjonene videre, inkludere publikum mer og skape større forståelse for Klassekampens prosjekt, sier Sandvik.