Det er Camilla Jarlsby, konserndirektør for organisasjonsutvikling, som slutter i Schibsted for å tiltre en ny stilling som kultursjef på Hadeland.  Hun har jobbet i konsernet i over 20 år.

Camilla Jarlsby har vært Konserndirektør for Organisasjonsutvikling i Schibsted ASA siden september 2014. Hun var tidligere juridisk direktør i konsernet og har sittet i konsernledelsen siden 2009. Jarlsby har jobbet i Schibsted siden 1994. 

- Jeg synes det er synd at Camilla Jarlsby slutter i Schibsted, men respekterer hennes valg som jeg synes er både modig og spennende. Samtidig vil jeg takke henne for den store innsatsen hun har gjort for Schibsted gjennom mange år i ulike roller. Jeg ønsker henne all mulig lykke til videre, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Jarlsby sier i en melding hun «føler at tiden er inne til å gjøre et skifte» når hun nå er i ferd med å flytte til Hadeland og realiserer det hun kaller «et aldri så lite livsprosjekt».

- Og så har jeg vært så heldig å få en veldig spennende jobb i nærmiljøet på Hadeland, som kultursjef for Gran og Lunner. Samtidig er det selvsagt både rart og vemodig å forlate Schibsted som det internasjonale, innovative og fremoverlente konsernet det er og ikke minst alle de utrolig flotte, kunnskapsrike og morsomme menneskene jeg har blitt kjent med gjennom et langt liv i Schibsted, sier Camilla Jarlsby.

Tidspunktet for Jarlsbys fratredelse er ikke endelig avklart, men vil skje i løpet av 2. halvår 2015.

Schibsted vil umiddelbart starte arbeidet med å rekruttere en ny leder for organisasjonsutvikling i konsernet.