Sosiale medier er den vanligste måten for kommunikasjonsfolk å bygge relasjoner med potensielle kunder og arbeidsgivere på, men det er likevel ikke der de finner sin nye jobb. Kun to prosent oppgir å ha funnet sin nye jobb på LinkedIn. For Facebook og Twitter er antallet mindre enn én prosent. Det viser årets utgave av Kommunikatøren, som utføres av konsulentselskapet Hammer & Hanborg.

- Sosiale medier som LinkedIn og Facebook er overvurdert som kanal hvor du finner ny jobb. De viktigste kanalene hvor du faktisk får ny jobb er nettannonser og nettverk, sier managing partner Trine Larsen i Hammer & Hanborg.

Det betyr ikke at hun anbefaler jobbsøkere å vrake sosiale medier.

- Sosiale medier som LinkedIn og Facebook er flotte verktøy for å pleie og knytte både profesjonelle og private kontakter. Derfor er de viktige i jobbjakten om du bruker de riktig.

Kommunikatøren er en nettundersøkelse sendt ut til samtlige kommunikatører i Hammer og Hanborgs nettverk og der den hyppigst representerte sektoren er reklame, PR og kommunikasjon. Årets undersøkelse er besvart av 757 personer. Om bytte av jobb sier kommunikatører at de finner aktuelle stillinger ved hjelp av nettannonser og nettverk. Kun én av respondentene oppgir at de fant sin nåværende stilling gjennom en papirannonse.

- Dette viser at mange rekrutteringsbyråer overtaler kunder til å kaste bort penger ved å investere i dyre papirannonser, sier Larsen.

- Vår erfaring er at bruk av private og profesjonelle kontakter, samt nettannonser, er en mye mer effektiv måte å finne seg ny jobb på.

Undersøkelsen viser også at halvparten av respondentene oppgir at de har en helhetlig digital strategi for virksomheten. Men så mange som tre av ti mener at virksomheten de jobber for ikke har noen digital strategi, og andelen er høyest i offentlig sektor.

Det er hovedsakelig kommunikasjonsavdelingene som har ansvaret for virksomhetenes digitale strategier, mens kun 30 prosent oppgir at det er ledelsen som sitter på dette ansvaret. Ledelsen virker ikke selv å være direkte engasjert i den digitale transformasjonen. Blant annet har kun 13 prosent av ledergruppene utviklet en egen strategi for å kommunisere digitalt med omverdenen