Innovasjon Norges administrerende direktør Anita Krohn Traaseth har i dag offentliggjort det siste navnet til hennes ledergruppe. Hun har nå ansatt en direktør for divisjonen «Merkevaren Norge».

Det er Cathrine Pia Lund som kommer fra stillingen som Markeds- og kommunikasjonsdirektør Den Norske Opera & Ballett, som skal fylle den siste plassen i ledergruppen. Lund blir dermed den syvende kvinnelige lederen i Innovasjon Norges topplederteam.

- Vi har en stor oppgave fremover med å synliggjøre Norges konkurransefortrinn, og må bli mer bevisste verdien av tydelig og systematisk merkevarebygging. I det arbeidet må vi få frem flere aspekter ved Norge ved å vise bredden i norsk næringsliv, verdier, kulturliv, reiseliv og entreprenørskap ut i verden. Dette er en utfordring jeg ser fram til å gå løs på. Det blir krevende, og er en viktig del av Innovasjon Norges reise framover., sier Lund i meldingen.

Lund har de siste 16 årene hatt ulike lederroller innen markedsføring, merkevarebygging og kommunikasjon, blant annet som markedsdirektør i flyselskapet Braathens og markedsdirektør i SAS Norge. I SAS var hun sentral i utformingen av bedriftens visjons- og verdiplattform. Hun har bakgrunn som innspillingsleder i NRK Dagsrevyen, er Cand. polit., med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og bedriftsøkonom fra BI.

- Lund har solid faglig bakgrunn, kan vise til svært gode tilbakemeldinger på lederstil og har vært tonesettende for resultatene som er oppnådd hos tidligere arbeidsgivere. Hun har vært helt sentral i etablering og oppbygging av Operaens merkevareprofil og utviklingen av verdiplattformen til SAS. Denne bakgrunnen er svært relevant når Lund skal bygge og revitalisere Innovasjon Norges mandat om å profilere norsk næringsliv ute, Norge som turistattraksjon og ikke minst øke Norges attraktivitet som investerings- og etableringsalternativ for internasjonale selskaper, sier Anita Krohn Traaseth.

Cathrine Pia Lund starter i den nye jobben i juni.