Norsk Laks
Like lenge som det har bodd mennesker i Norge, har de rike ressursene i havet sørget for liv langs kysten. Å drive havbruk er en naturlig forlengelse av vår tusenårige fiskerihistorie. Kunnskapen om havet var utgangspunktet for oppdrettsnæringen i Norge. Menneskene og deres kunnskap er sammen med naturgitte forhold som dype fjorder, stor vannutskifting, gode strømforhold og oksygenrikt, kaldt vann grunnen til at vi i Norge er verdensledende innen havbruk i dag. Lakseoppdrettere har drevet innovasjon på høyt nivå siden oppstarten for 40 år siden. I dag er vår oppdrettsteknologi og kunnskap en eksportvare på lik linje med laksen. Dette gjør «Laks viktig for Norge» både i dag og i fremtiden.
http://laks.no/