ARBEID PÅGÅR! - hva har pandemien lært oss og hvordan jobber vi for framtiden?
11.03.2021 12:30:00 11.03.2021 13:00:00
Gründer av teknologinettverket TENK og grunnleggeren bak #Hunspanderer. Frittalende og engasjert teknologioptimist som på Gulltaggen vil sette fokus på viktigheten av mangfold!
Isabelle Ringnes
Gründer
Equality Check
Gründer av teknologinettverket TENK og grunnleggeren bak #Hunspanderer. Frittalende og engasjert teknologioptimist som på Gulltaggen vil sette fokus på viktigheten av mangfold!
Marcus Håkonsen
Daglig leder
Nine yards
Christoffer Omberg
Gründer
Oslo Business Forum
Ingrid Røynesdal
Direktør
Oslo Filharmonien